PROSPERITY перевод


Большой чешско-русский словарь


Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

PROSPERITY


Перевод:


процветания


Большой чешско-русский словарь


0-9 A Á B C Č D Ď E É Ě F G H I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž

PROSPERITA

PROSPEROVAT
PROSPERITY перевод и примеры


PROSPERITYПеревод и примеры использования - фразы
a Prosperityи процветанию
a prosperityи процветания
Bezpečnosti a Prosperityбезопасности и процветанию
míru a prosperityмира и процветания
pokračování v cestě prosperityпродолжения нашего процветания
ProsperityПросперити
ProsperityПроцветание
prosperityпроцветания
prosperity aпроцветания и

PROSPERITY - больше примеров перевода

PROSPERITYПеревод и примеры использования - предложения
Právě jsme dosáhli velmi vzdálený bod věku... věku míru a prosperity.Мы теперь достигли отдаленного века - века мира и процветания.
Chci poděkovat této významné skupině amerických průmyslníků, že dále spolupracují s Kubou v největším období prosperity v celé její historii.Я хочу поблагодарить известную группу американских промышленников... за продолжение работы с Кубой... во время великого периода в её истории... её процветания.
A přitom právě oni jsou nejlepší obranou proti zlodějům... našich základních svobod... i původci prosperity naší střední třídy.И все таки, они - наша сильнейшая защита от тех, кто марает наши основные принципы свободы , а также благосостояние среднего класса.
Tisíce let míru a prosperity pro všechny.Тысячи лет мира и процветания для всего нашего народа.
Dalších 10 let bude fáze Prosperity... pro blahobyt celé země.Эй! Подожди меня! Интересно, будет ли завтра снова солнечно?
Pokud přijmete bude to znamení nového věku míru a prosperity.Если же вы примете его мы верим, что это будет знаком новой эры мира и процветания.
Symbol úrody, prosperity.Цвет страсти, огня, власти.
Že Federace bude poražena a v kvadrantu alfa započne nová epocha míru a prosperity.Что федерация будет завоевана и новая эра мира и процветания снизойдет на Альфа сектор.
Nagus musí svou loď vést proudy Nejvyššího materiálního kontinua tak, aby se vyhnul mělčinám úpadku a využil silné větry prosperity.Негус должен бороздить воды Великого материального континуума, избегать отмелей банкротства и искать попутный ветер процветания.
- Připravená k podpisu. Ale napřed zajdeme do paláce a připijeme si na novou epochu míru a prosperity.Готов к подписанию, но сначала давайте пройдем во дворец и поднимем бокалы за начало новой эры мира и процветания.
Jménem Spojených států amerických podepsání této smlouvy uvede nebývalé období prosperity a spolupráce mezi našimi dvěma mocnými národy.От имени Соединенных Штатов Америки подписание этого договора начнет эру процветания и сотрудничества между двумя нашими великими народами.
Palace Del Sol byl už léta mafiánským centrem prosperity.Многие годы "Палас дель Сол" был одним из центров преуспевания мафии.
Jestliže budu zvolen jako místní spávce, slibuji na Jupiterův kámen, že se budu snažit udělat zde území míru, prosperity a spravedlnosti pro celé Aventinum.Если вы изберете меня своим магистратом, то я клянусь юпитеровым камнем, что приложу все усилия для того, чтобы наступившая эпоха принесла мир, процветание и справедливость для всего Авентина.
Můj předchůdce tak nazval energeticko-retranslační satelit, jenž byl sestrojen k zajištění prosperity tohoto města.Желала возродить былую славу города... с помощью энергии со спутника, построенного нашими предками.
Vanir byl norským bohem ochrany a prosperity."Ванирами называли древнескандинавских богов защиты и процветания."

PROSPERITY перевод на русский язык

Чешско-русский словарь

prosperityПеревод:

процветания

Перевод слов, содержащих PROSPERITY, с чешского языка на русский язык


Перевод PROSPERITY с чешского языка на разные языки


2021 Classes.Wiki