PŘESTO VŠAK перевод


Большой чешско-русский словарь


Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

PŘESTO VŠAK


Перевод:


однако


Большой чешско-русский словарь


0-9 A Á B C Č D Ď E É Ě F G H I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž

PŘESTO PŘES VŠECHNO

PŘESTO VŠAK EXISTUJE I TŘETÍ STRANA
PŘESTO VŠAK перевод и примеры


PŘESTO VŠAKПеревод и примеры использования - фразы
naprogramován, přesto všakзапрограммированный, пока ещё
naprogramován, přesto však zcelaзапрограммированный, пока ещё совершенно
naprogramován, přesto však zcela nevinnýзапрограммированный, пока ещё совершенно невинный
plně naprogramován, přesto všakполностью запрограммированный, пока ещё
plně naprogramován, přesto však zcelaполностью запрограммированный, пока ещё совершенно
plně naprogramován, přesto však zcela nevinnýполностью запрограммированный, пока ещё совершенно невинный
přesto všakпока ещё
přesto však zcelaпока ещё совершенно
přesto však zcela nevinný, nevědomпока ещё совершенно невинный, не
přesto však zcela nevinný, nevědom siпока ещё совершенно невинный, не сознающий
světa plně naprogramován, přesto všakмире, полностью запрограммированный, пока ещё

PŘESTO VŠAK - больше примеров перевода

PŘESTO VŠAKПеревод и примеры использования - предложения
Přesto však splňte můj rozkaz! Možná nebudeme muset ani Rilly ani tahle pozemská stvoření vůbec zabíjet.Может случиться, что нам не придется убивать ни Риллов, ни этих существ с Земли.
Primitivního, přesto však příbuzného.По-детски примитивного, но все же родного.
Je přirozené, že mnozí z nás pociťují obavy či strach, přesto však musíme počkat s úsudkem.И несмотря на то, что многие из нас испытывают страх и смущение, мы должны постараться сохранить здравый смысл.
Politikové tvrdí. že pornografie kazí mládež. Přesto však lžou, podvádějí a rozpoutávají hnusný války.Политики говорят, материал яркой сексуальной направленности развращает молодежь, но они лгут, они сами развязывают войны.
Příliš drahé, než aby se na tom dalo vydělat. - Přesto však to lze udělat.Слишком дорого, невыгодно.
I přesto však musíte zůstat Princeznami tohoto světa.Вы будете Принцессами лишь в этом мире.
Tradice to je mladá, pouze 18 let, přesto však je to tradice.Это самая последняя традиция - ей всего 18 лет, но это традиция, тем не менее.
Anděl byl retardovaný, přesto však nebeský.Падшим ангелом, но в аду.
Probudil jsem se do tohoto světa plně naprogramován, přesto však zcela nevinný, nevědom si strádání, která budu muset snášeti nebo potenciálu, který jednoho dne naplním.Я просыпаюсь в этом мире, полностью запрограммированный, пока ещё совершенно невинный, не сознающий трудностей, которые мне придётся вынести, или возможностей, которые я однажды воплощу.
Poutavé. Probudil jsem se do tohoto světa plně naprogramován, přesto však zcela nevinný, nevědom si strádání, která budu muset snášeti nebo potenciálu, který jednoho dne naplním.Я просыпаюсь в этом мире, полностью запрограммированный, пока ещё совершенно невинный, не сознающий трудностей, которые мне придётся вынести, или возможностей, которые я однажды воплощу.
- Přesto však.- И тем не менее.
Existují sice zákony, které je mají chránit, přesto však vědí, že riskují život, a že se mnozí z nich nevrátí.Есть законы, которые должны держать молодых в безопасности. Но они посланы с большим риском для их жизней, многие не возвращаются.
Přesto však není vítězství zcela úplné.Пусть так, но победа не окончательная.
Přesto však, Alodorovi byl odebrán rytířský titul.Однако, Рыцарство Алодора было отнято у него.
Ano, ale! Přesto však nesmrtelní.Да, но... они всё-таки бессмертны.

PŘESTO VŠAK перевод на русский язык

Чешско-русский словарь

přesto všakПеревод:

однако

Перевод слов, содержащих PŘESTO VŠAK, с чешского языка на русский язык


Большой чешско-русский словарь

přesto však existuje i třetí strana


Перевод:

однако есть еще и третья сторона

přesto však není vyloučeno


Перевод:

однако не исключено

přesto však ony jsou již dány


Перевод:

однако они уже переданы

přesto však oznamuje


Перевод:

однако сообщает

přesto však podstata věci


Перевод:

однако суть дела

přesto však podstata věci je jednoduchá


Перевод:

однако суть дела проста

přesto však ruská strana


Перевод:

однако российская сторона

přesto však těžba ložiska


Перевод:

однако разработка месторождения

přesto však v případě


Перевод:

однако в случае

přesto však vyřešit situaci


Перевод:

однако решить ситуацию


Чешско-русский словарь

přesto však není vyloučeno


Перевод:

однако не исключено

přesto však oznamuje


Перевод:

однако сообщает

přesto však podstata věci


Перевод:

однако суть дела

přesto však ruská strana


Перевод:

однако российская сторона

přesto však v případě


Перевод:

однако в случае

Перевод PŘESTO VŠAK с чешского языка на разные языки


2022 Classes.Wiki