VÝKYVŮ перевод


Большой чешско-русский словарь


Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

VÝKYVŮ


Перевод:


отклонений


Большой чешско-русский словарь


0-9 A Á B C Č D Ď E É Ě F G H I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž

VÝKYVNÝ VOZÍK

VÝKYVY
VÝKYVŮ перевод и примеры


VÝKYVŮПеревод и примеры использования - фразы
výkyvůколе*ния

VÝKYVŮ - больше примеров перевода

VÝKYVŮПеревод и примеры использования - предложения
Puls je bez výkyvů. Vrací se mu barva.Пульс почти нормальный, возвращается здоровый цвет.
Kyle se zmiňoval o výkyvu energie.Начальник транспортной упомянул прилив энергии.
Odhalili jsme 943 nepatrných výkyvů v hlavních komunikačních vysílačích a několik výpadků v rozvodu energie.Мы обнаружили 943 мелких коле*ния в первичных коммуникационных реле и нескольких узлах в распределения энергии.
Došlo k výkyvu. Elektromagnetický výkyv v celém spektru!Мы засекли импульс, ЭМ импульс вдоль оси Y!
Došlo k přechodnému výkyvu před třemi dny, když se SG-2 vracela z mise. Ve stejnou dobu, kdy zmizel ten artefakt.Три дня назад, когда SG-2 вернулись с обычной миссии, был большой временный сбой, примерно тогда и был похищен Пробный Камень.
Jaký druh výkyvů?Что за разряды?
Stanice 3 byla původně postavena jako laboratoř, kde mohli vědci pracovat na pochopení výjimečných elektromagnetických výkyvů vyzařujících z tohoto sektoru na ostrově.Станция 3 изначально была лабораторией, где ученые исследовали уникальные электромагнитные коле*ния, которые исходят из этой части острова.
Ale jak již v 17 století vědci vysledovali, u mužů dochází každý 33. den k výkyvu hladiny hormonů.Но давным-давно, в 17 веке, ученые обнаружили 33-дневное отклонение гормонального уровня мужчин.
Její mozek se koupe v koktejlu hormonů, výkyvů nálad a zmatených hnízdících instinktů.Её мозг маринуется в коктейле из гормонов, перепадов настроения и желаний свить гнёздышко.
Ten malý 1,9 litrový dvouválec s protiběžnými písty má tak velký točivý moment, že museli vynalézt a dát mu tlumič radiálních výkyvů,Вот и он. Этот маленький 1,9-литровый двухцилиндровый двигатель дает столько крутящего момента, они его сделали и приспособили к нему нечто, называемое денфером радиального отклонения вообще они взяли коробку передач от Mazda MX5.
Sabrina/Serena má minulost plnou psychických výkyvů, užívání drog a promiskuity.Серена/Сабрина имеет свою историю психического дисбаланса, наркотиков и беспорядочных половых связей.
Přistihla jsi mě při hormonálním výkyvu.Ты поймала меня на гормональном подъеме.
Prošel detektorem bez jediného výkyvu.Он прошел полиграф без единого скачка.
Nikdy bych je nenašel nebýt výkyvu proudu, který spustil nezávislé zálohování.Я бы никогда их не нашёл, если бы не скачок напряжения, из-за которого данные сохранились на внешнем сервере.
Nevšiml sis nějakých výkyvů tady okolo školy?Ты не находил какие-нибудь необычные пики активности вблизи кампуса?

VÝKYVŮ перевод на русский язык

Чешско-русский словарь

výkyvůПеревод:

отклонений

Перевод слов, содержащих VÝKYVŮ, с чешского языка на русский язык


Перевод VÝKYVŮ с чешского языка на разные языки


2022 Classes.Wiki