VYPRAZDŇOVAT перевод


Большой чешско-русский словарь


Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

VYPRAZDŇOVAT


Перевод:


опоражнивать


Большой чешско-русский словарь


0-9 A Á B C Č D Ď E É Ě F G H I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž

VYPRAZDŇOVÁNÍ

VYPRAZDŇOVAT POHÁR
VYPRAZDŇOVAT перевод и примеры


VYPRAZDŇOVATПеревод и примеры использования - фразы
vyprazdňovatопустошать
vyprazdňovatочищать

VYPRAZDŇOVAT - больше примеров перевода

VYPRAZDŇOVATПеревод и примеры использования - предложения
Okolo půlnoci se místo začalo vyprázdňovat.Около полуночи ресторан пустел.
Pane, jak často by se měly vyprazdňovat střeva?—эр, как часто нужно очищать организм?
Nemůžeme se však kdekoliv vyprazdňovat podle libovůle, pane Hart-Jonesi.Ќо ¬ы не можете не согласитьс€, что его идеи не лишены смысла.
Mohli bychom vyprazdňovat záchody nebo mýt mrtvolyМЫ МОЖЕМ ОПОРОЖНЯТЬ "УТКИ", ИЛИ ОБМЫВАТЬ ТРУПЫ.
Nemohl jíst, pít, potit se ani se vyprazdňovat. A 24 hodin denně se mu pářílo z obličeje.Он не мог есть, пить, потеть и опорожняться, от его лица шел пар круглые сутки.
chcete střílet ryby v oceánu, nebo si je radši naženete k sobě a zásobníky začnete vyprazdňovat až pak?Или собрать ее... в пару бочонков... и потом всю переловить?
Močový měchýř se začíná vyprazdňovat.Давление на мочевой пузырь снижается.
Wennerström týden po článku v časopise Milénium začal vyprazdňovat účty u banky Kroenenfeld na Kajmanských ostrovech.Веннерстрём через неделю после публикации статьи в "Миллениуме" начал опустошать счета в банке на Каймановых островах.
Nenechám tě vyprazdňovat nočníky.Не потерплю, чтобы ты выносила горшки.
Tekutiny budu vyprazdňovat zde, ostatní dole v hale.Сюда я буду ходить по-маленькому, а по-большому дальше по коридору.
Jo, nechci žádný chaos až tu cystu budeme vyprazdňovat.Ну так, не хочу, чтобы что-то отвлекло, когда мы будем очищать кисту.
Budou věřit čemukoliv namluví jim cokoliv, i že mluví s delfíny nebo že nemusí močit a vyprazdňovat.Они верят всему что он говорит им, в том числе что он может говорить с дельфинами или что он не мочится и испражняется.
Od tohoto dne, pane Gentile, budete mít tu čest vyprazdňovat svá střeva o několik vteřin rychleji, než kdokoli z vašich přátel.С этого дня, м-р Джентил, вы имеете честь освобождать ваш кишечник на несколько секунд быстрее, чем кто-либо из ваших друзей.
Jediný důvod, proč vyprazdňovat virus je abys ho mohl vyplnit umělými bílkovinami a vstříknout ho někomu.Единственной причиной, по которой кому-то могло понадобиться обезвредить этот вирус - заполнить его специальными белками и ввести кому-нибудь.
Budu vyprazdňovat nočníky, kydat hnůj, cokoliv.Я буду опустошать ночные горшки в покоях убирать навоз в стойлах, что угодно

VYPRAZDŇOVAT перевод на русский язык

Чешско-русский словарь

vyprazdňovatПеревод:

эвакуировать, разгружать, опоражнивать, опорожнять, опустошать

Перевод слов, содержащих VYPRAZDŇOVAT, с чешского языка на русский язык


Большой чешско-русский словарь

vyprazdňovat pohár


Перевод:

осушать бокал


Чешско-русский словарь

vyprazdňovat pohár


Перевод:

осушать бокал

Перевод VYPRAZDŇOVAT с чешского языка на разные языки


2021 Classes.Wiki