არსება перевод


Грузинско-русский словарь


Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

არსება


Перевод:


существо


Грузинско-русский словарьარსაიდან

არსებითად
არსება перевод и примеры


არსებაПеревод и примеры использования - фразы

არსებაПеревод и примеры использования - предложения

არსება перевод на русский язык

Грузинско-русский словарь Нико Чубинашвили

არსებაПеревод:

რომელიცა პირველ არსისთჳს მიიცთომვის და რომელსა შინაცა არს კმაჲ მიზეზი, თუ რაჲსათჳს სხვაცა არს მას შინა, ანუ შესაძლებელ არს ყოფად (მეტაჶ. ბაუმ. §27), существо.

— ნივთი მექონი ყოფისა, ანუ შინაგანი ძალი მისი (შავთ. 1; ვეფხისტ. 1350; ფსალ. 88, 47), состав, век (?).


Перевод слов, содержащих არსება, с грузинского языка на русский язык


Перевод არსება с грузинского языка на разные языки


2021 Classes.Wiki