ΑΠΟΥΡΗΣΩ перевод


Древнегреческо-русский словарь Дворецкого


Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

ΑΠΟΥΡΗΣΩ


Перевод:


    ἀπουρήσω

    эп. fut. к ἀπαυράω См. απαυραω


Древнегреческо-русский словарь ДворецкогоΑΠΟΥΡΕΩ

ΑΠΟΥΡΙΖΩ
ΑΠΟΥΡΗΣΩ перевод и примеры


ΑΠΟΥΡΗΣΩПеревод и примеры использования - фразы

ΑΠΟΥΡΗΣΩПеревод и примеры использования - предложения


Перевод слов, содержащих ΑΠΟΥΡΗΣΩ, с греческого языка на русский язык


Перевод ΑΠΟΥΡΗΣΩ с греческого языка на разные языки


2021 Classes.Wiki