ΑΡΡΥΘΜΙΑ перевод


Древнегреческо-русский словарь Дворецкого


Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

ΑΡΡΥΘΜΙΑ


Перевод:


    ἀρρυθμία

    ἀ-ρρυθμία

    ἡ отсутствие ритмичности, несогласованность, нескладность Plat., Luc.


Древнегреческо-русский словарь ДворецкогоΑΡΡΥΘΜΕΩ

ΑΡΡΥΘΜΙΣΤΟΣ
ΑΡΡΥΘΜΙΑ перевод и примеры


ΑΡΡΥΘΜΙΑПеревод и примеры использования - фразы
Αν υποπτευόμαστε ότι ένας ασθενής έχει αρρυθμίαслучае подозрения на
Αν υποπτευόμαστε ότι ένας ασθενής έχει αρρυθμίαслучае подозрения на аритмию
αρρυθμίαаритмией
αρρυθμίαаритмии
αρρυθμίαаритмию
αρρυθμίαаритмия
αρρυθμία καιаритмию и
αρρυθμία καιаритмия
αρρυθμία, ένας 12-κάναλος12-канальный
αρρυθμία, ένας 12-κάναλος ηλεκτροκαρδιογράφος12-канальный ЭКГ
αρρυθμία, μαζικήаритмию, обширную
αρρυθμία, μαζική πνευμονικήаритмию, обширную лёгочную
αρρυθμία, μαζική πνευμονική εμβολήаритмию, обширную лёгочную эмболизацию
αρρυθμία, μαζική πνευμονική εμβολή ήаритмию, обширную лёгочную эмболизацию или
αρρυθμία, μαζική πνευμονική εμβολή ή εγκεφαλικήаритмию, обширную лёгочную эмболизацию или черепно-мозговое

ΑΡΡΥΘΜΙΑ - больше примеров перевода

ΑΡΡΥΘΜΙΑПеревод и примеры использования - предложения
Το παιδί, όμως, παρουσιάζει μια αρρυθμία.А в сердцебиении ребенка - неровности.
- Καρδιακή αρρυθμία!Ее сердце,это свертывается.
Έπαθεs αρρυθμία.Выше сердце разрывалось.
Παίρνω δύο κόκκινα για τη μέση μου, ένα κίτρινο για την αρρυθμία μου και δυο απ' τα πιο καταγάλανα μάτια που έχω δει στη ζωή μου.Мне дают две красных от спины, желтую от аритмии и голубые, как самые красивые глаза на свете.
- Έχει καρδιακή αρρυθμία.Сердцебиение прерывистое.
Σπασμοί, υψηλός πυρετός... πλήρης αρρυθμία σε πίεση και ζωτικές λειτουργίες.Давление и другие показатели в абсолютном беспорядке.
Έχει ελάχιστες ενδείξεις ζωής, σοβαρή καρδιακή αρρυθμία,... η πίεση του αίματος πέφτει γρήγορα.Минимальные жизненные признаки, аритмия, давление быстро падает.
-Αρρυθμία...- Фибрилляция.
Αποκαταστήσαμε την καρδιακή ροή αλλά είχε αρρυθμία και δεν επανήλθε.Нам удалось восстановить кровообращение в сердце но у него развилась аритмия, и мы не смогли вернуть его.
Η πίεση του πέφτει και έχει αρρυθμία.Давление крови падает, состояние сердец неустойчивое.
Υπάρχει μια μικρή αρρυθμία, αλλά τίποτε που να προκαλεί ανησυχία, Λαίδη Κάμνορ.Есть небольшой хрип, но беспокоиться не из-за чего, леди Камнор.
-Καρδιακή αρρυθμία.-У нee начинаeтся остановка сeрдца.
Έπαθε καρδιακή αρρυθμία." неЄ фибрилл€ци€.
Έπαθε καρδιακή αρρυθμία, εσύ τα ηλεκτρόδια, εγώ το ζελέ." него фибрилл€ци€. ¬озьми дефибрилл€тор, € нанесу гель.
'Εχεις λίγη αρρυθμία.У Вас небольшая аритмия.

ΑΡΡΥΘΜΙΑ перевод на русский язык

Греческо-русский словарь

αρρυθμίαПеревод:

αρρυθμία η аритмия ж

Перевод слов, содержащих ΑΡΡΥΘΜΙΑ, с греческого языка на русский язык


Перевод ΑΡΡΥΘΜΙΑ с греческого языка на разные языки


2020 Classes.Wiki