ÅSKÅDNING перевод


Шведско-русский словарь


Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

ÅSKÅDNING


Перевод:


{²'å:skå:dning}

1. мировоззрение


Шведско-русский словарь


0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

ÅSKÅDLIGGÖR

ÅSNA
ÅSKÅDNING перевод и примеры


ÅSKÅDNINGПеревод и примеры использования - фразы
åskådningвзгляды

ÅSKÅDNING - больше примеров перевода

ÅSKÅDNINGПеревод и примеры использования - предложения
"Ett nuvunnet intresse i en ny filosofi eller andlig åskådning."Значит всё, что я делаю, недостаточно хорошо? Не будь таким жалким!
Någon har frågat hur hennes politiska åskådning har förändrats.Кто-то спросил ее, как изменились ее политические взгляды.
- Politisk åskådning?Политические взгляды?
Och menige Doss åskådning kan leda till att kvinnor och barn dör.Даже если убеждения рядового Досса могут обречь их на смерть.
"Oavsett att vi har en annan religiös åskådning ska vi kämpa för" "att våra judiska bröder och systrar får ha samma frihet som vi högaktar."Независимо от того, что мы имеем другие религиозные воззрения, мы будем бороться за то, чтобы наши еврейские братья и сёстры обрели такую же свободу, которую мы ценим выше жизни.


Перевод слов, содержащих ÅSKÅDNING, с шведского языка на русский язык


Перевод ÅSKÅDNING с шведского языка на разные языки


2021 Classes.Wiki