ÇAĞ перевод

Турецко-русский словарьИнтерактивный список. Начните вводить искомое слово.

ÇAĞ


Перевод:


эпо́ха (ж)

э́ра (ж)


Турецко-русский словарь


0-9 A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N Ñ O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ÇADIR BEZI

ÇAĞANOZ
ÇAĞ контекстный перевод и примеры


ÇAĞ
контекстный перевод и примеры - фразы
ÇAĞ
фразы на турецком языке
ÇAĞ
фразы на русском языке
Altın ÇağЗолотого Века
Çağ 'danсредневековья
çağ uzmanıмедиевист
CAG, BoomerБумер
CAG, BoomerКЭГ, это
CAG, BoomerКЭГ, это Бумер
eski çağдревних
gelecek çağэпоху
Her çağКаждая эпоха
İlk ÇağПервой Эпохи
orta çağСредневековое
Orta çağсредневековой
Orta Çağсредневековым
Orta Çağ 'daВ Средние века
Orta Çağ 'daчто в средние века

ÇAĞ
контекстный перевод и примеры - предложения
ÇAĞ
предложения на турецком языке
ÇAĞ
предложения на русском языке
Eski çağlardaki kötü ruhlar Orta Çağ'da etrafta sinsice dolaşıp çocukları kandıran şeytanlara dönüştü.Злые духи древности предстают в средневековом фольклоре в образе бесов, вьющихся окрест и соблазняющих неразумных.
Orta Çağ'ın son bölümlerinde dünya evrenin ortasında sabit bir küre olarak düşünülmüştü.в позднем Средневековье считалось, что земля - это неподвижная сфера, которая находится в центре мироздания.
Yerkürenin ve sularının üzerinde Orta Çağ insanı ilk olarak bir hava katmanı hayal etti.Поверх земной тверди и глади вод - - учёный муж Средневековья первым делом рисовал круг небес -
Orta Çağ'daki inanışlarla ilgili iyi bir anlayış vaat eden garip eski mekanik bir cehennem tasviri buldum.Мне в руки попал занятный древний механизм, дающий яркое представление о том, каким виделся Ад в Средневековье.
Orta Çağ boyunca şeytanlar ve cehennem gerçek kabul edilmişler ve sürekli bir korku kaynağı olmuşlardır.На протяжении всего Средневековья считалось, что черти и Ад существуют на самом деле, и это неизменно повергало людей в трепет.
Bu görüntüler çoğunlukla Orta Çağ ve Rönesans'ın ünlü cadı ayinleri resimlerinde bulunur.Такие сюжеты часто встречаются на гравюрах с изображением Шабаша Ведьм времён Средневековья и Эпохи Возрождения.
Cadılığın ve Şeytan'ın işinin her yerde görüldüğü Orta Çağ'da durum böyleydi ve bu nedenle olağan dışı şeylerin gerçek olduğuna inanılırdı.Так было в Средние Века, когда колдовство - это ремесло Нечистого - виделось во всём. Вот почему всё необыкновенное тотчас поверялось строгой букве закона.
Her gece sarhoş olmanızın nedeni Yanan kütüklerin verdiği sonsuz korku mu siz Orta Çağ'ın yaşlı ve fakir kadınları?Не извечный ли страх перед кострами понуждал тебя пить при луне горькую, о, дряхлая дочь Средневековья?
Orta Çağ boyunca Şeytan korkusu manastırlarda cinnet boyutuna vardı.Средневековый страх перед Дьяволом служил причиной глубокого отчаянья в стане монахинь.
Ve hâlâ Orta Çağ cadısı ile modern çağın histerik insanı arasında çok fazla bağlantı vardır.Между средневековой ведьмой и современной истеричкой мы обнаружим много общего.
Orta Çağ'da pazar günü boyunca Şeytan'ın cadıların vücutlarına görünmez bir işaret koyduğuna ve işaretin konulduğu yerin tüm hissini kaybettiğine inanılırdı.В Средние Века люди полагали, что во время Шабаша Сатана ставит невидимые метки на телах колдуний, - в этих местах у них пропадала чувствительность.
Orta Çağ'da kiliseyle problemleri vardı. Şimdiyse kanunlarla problemleri var.В Средневековье у вас были проблемы с церковью а теперь - с законом.
Asırlar geçti ve Orta Çağ'ın Tanrı'sı onuncu kristal küresinde artık oturmuyor.Столетья пролетели, и мало кто верит в то, что миром правит Вседержитель из десятой сферы.
Ve sonra Orta Çağ'daki barbar yöntemlerle kliniklerdeki ılık duşlar yer değiştirdi diye kendimizi avutuyoruz.А потом утешаем себя мыслью о том, что водная терапия и больничный душ не чета варварским методам средневековых времен.
Her çağ kendinden sonraki çağı hayal eder.Каждая эпоха грезит о преемнике.


Перевод слов, содержащих ÇAĞ, с турецкого языка на русский язык


Турецко-русский словарь

çağanoz


Перевод:

краб (м)

кра́бы (мн)

çağdaş


Перевод:

совреме́нник (м)

совреме́нный

çağırmak


Перевод:

вызыва́ть

звать

созыва́ть

çağrı


Перевод:

воззва́ние (с)

вы́зов

призы́в (м)


Перевод ÇAĞ с турецкого языка на разные языки


2024 Classes.Wiki