ÇAPRAZ перевод

Турецко-русский словарьИнтерактивный список. Начните вводить искомое слово.

ÇAPRAZ


Перевод:


кре́ст-на́крест


Турецко-русский словарь


0-9 A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N Ñ O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ÇAPA

ÇAR
ÇAPRAZ контекстный перевод и примеры


ÇAPRAZ
контекстный перевод и примеры - фразы
ÇAPRAZ
фразы на турецком языке
ÇAPRAZ
фразы на русском языке
9 çaprazДевять по горизонтали
çaprazOVER
ÇaprazКросс
çaprazпо горизонтали
Çapraz ateşПерекрестный огонь
Çapraz ateşперекрестным огнем
çapraz ateşпопал под перекрестный огонь
çapraz ateşeв перекрестный огонь
çapraz ateşeперекрестный огонь
Çapraz ateşeпод перекрестный огонь
çapraz ateşe alacağızперекрестный огонь
çapraz ateşinперекрестный огонь
çapraz ateşinпопал под перекрёстный огонь
çapraz ateşin ortasındaпопал под перекрёстный огонь
çapraz ateşin ortasında kaldıпопал под перекрёстный огонь

ÇAPRAZ - больше примеров перевода

ÇAPRAZ
контекстный перевод и примеры - предложения
ÇAPRAZ
предложения на турецком языке
ÇAPRAZ
предложения на русском языке
Parmaklarını çapraz yapmadı.- Да. - Хочешь? - Да.
Askılarını çıkar ve tekerlekleri çapraz bağla.Возьми свои подтяжки и закрепи колёса.
Çapraz sorgulama yok lütfen!Не надо перекрестных допросов!
Çapraz sorgu sırası sizde Bay Barrett.Вы можете начать перекрёстный допрос, мистер Барретт. Мистер Миллер.
Kabloları çapraz sararak kıyafetlerin çözülmesini engelledim.Обмотал ее проволокой, получив элементарную веревку.
I noktası T'ye çapraz diyelim.Давай поставим все точки над "и"
Bunun yerine... iki tanığın ifadelerine dayandı ki... bunların tanıklığı çapraz sorgulamada ciddi biçimde kuşku uyandırmakla kalmadığı gibi... sanığın beyanlarıyla da tamamen tezat oluşturuyor.Вместо этого оно положилось на показания двух свидетелей... убедительность которых не только вызвала серьезные сомнения... на перекрестном допросе, но и категорически противоречит показаниям ответчика.
Siz çapraz devreleme yapıyor...Мне не сообщили. Вы замкнули...
Böyle bir hareket geminin yaşam desteğini çapraz devreye alacak.Невыполнимо. Будет короткое замыкание в системе жизнеобеспечения судна.
- Şimdi çapraz.Поперечная схема.
O panelin çapraz devre yapması için hiçbir sebep yok.Сэр, эту панель не могло так просто замкнуть.
- Çapraz paralel 3 ve 4.Проходим над параллелями три и четыре.
Çapraz 3, kare 040. - Maden ocağından 11 mil uzaktayız.17 км. Направление 1-2-1 от шахт.
Çapraz ateş! Eğilin!Лежите!
Charlie, ateş etmeyin! Çocuklar çapraz ateşte kaldı!Чарли, не стреляй, в своих попадешь!

ÇAPRAZ - больше примеров перевода


Перевод слов, содержащих ÇAPRAZ, с турецкого языка на русский язык


Перевод ÇAPRAZ с турецкого языка на разные языки


2024 Classes.Wiki