ÇEŞITLI перевод

Турецко-русский словарьИнтерактивный список. Начните вводить искомое слово.

ÇEŞITLI


Перевод:


разли́чный

разнообра́зный

разносторо́нний


Турецко-русский словарь


0-9 A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N Ñ O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ÇEŞIT

ÇEŞITLILIK
ÇEŞITLI контекстный перевод и примеры


ÇEŞITLI
контекстный перевод и примеры - фразы
ÇEŞITLI
фразы на турецком языке
ÇEŞITLI
фразы на русском языке
çeşitliразнообразна
Çeşitli garipловцов и странников
Çeşitli garip öğretilerinучениями ловцов и странников
Çeşitli garip öğretilerin etkisine kapılıp sürüklenmeyinНе увлекись учениями ловцов и странников
Çeşitli garip öğretilerin etkisine kapılıp sürüklenmeyinувлекись учениями ловцов и странников
çesitli ilkelerin birliğini içerirсостоит из множества принципов
çeşitli kesiklerмножественные рваные раны
çeşitli şekillerdeразными способами
çeşitli silahlarвиды оружия
çeşitli silahlaraразличному оружию
çeşitli silahlara ulaşma imkânıдоступ к различному оружию
çeşitli ülkelerdeв разных странах
çeşitli ülkelerdeразных странах
çeşitli veразнообразна и
çeşitli yerlerindeв различных

ÇEŞITLI - больше примеров перевода

ÇEŞITLI
контекстный перевод и примеры - предложения
ÇEŞITLI
предложения на турецком языке
ÇEŞITLI
предложения на русском языке
Dindarlar kendilerine çeşitli cezalar verdiler.Набожные матроны обращалсь к массе самоистязаний...
Muhteşem şehrin çeşitli pitoresk görüntüleriКрасноречивые сцены из жизни столицы.
İşlediğim bu suçun sonuçları beklenmedik çok çeşitli ve farklı oldu.Последствия моего преступления были неожиданны, многочисленны и разнообразны.
Perdede görecekleriniz, bir konser salonunda oturup müzik dinlerken aklınızdan geçebilecek çeşitli soyut görüntülerin resmedilmesidir.На экране вы увидите изображение различных абстрактных фигур, которые, возможно, создаст ваше воображение, когда, находясь в концертном зале, вы будете слушать эту музыку.
Ve filmimiz şefin ve müzisyenlerin çeşitli izlenimleri ile başlar.Поэтому наша картина начнётся серией образов дирижёра и исполнителей.
Daha sonra, zaman geçtikçe, okyanuslar çok çeşitli deniz canlılarına mekan olmaya başladı.И потом, с течением веков, океаны стали наполняться всеми видами морских существ.
Harry, ihtiyar delikanlı, çeşitli dedikodularДорогой Гарри, ходят слухи...
- Çeşitli nedenlerden.- По разным причинам.
Bir çeşit enstitü veya komite tarafından yurdun çeşitli yerlerine gönderiliyor.- Так он сказал. Он был послан каким-то институтом или комитетом объехать страну, выбирая типичных американцев и задавая им вопросы.
Şimdi de Janoth yayınlarında konu edilen çeşitli alanlardaki son gelişmeleri gösteren halka açık sergileri gezeceğiz.- Опасибо. А сейчас мы посетим выставку, посвященную новейшим достижениям в тех областях, которые освещают издания корпорации "Дженот пабликейшн" .
O öğleden sonra beni arayıp davet etmesi ne düşünceli bir hareketti. Ve başka gazetelerin çeşitli temsilcilerinin de orada bulunması..Как хорошо, что она пригласила меня... и еще нескольких журналистов из других газет.
Adamı öldürmek için çeşitli planlar kurdum.Я изобрел три способа убийства любовника жены.
Eşinizin çeşitli yerlerde çok sayıda bir sterlinlik banknot kullandığını fark ettik.Мы узнали, что ваш муж всюду тратит большие суммы в однофунтовых купюрах.
Çok çeşitli şeylerden konuştuk.Мы говорили о разных вещах.
Bazıları tüm yolları geçerek modern zamanlara kadar yaşamını sürdürdü, ama hayvanlar yolat boyu, çeşitli değişikliklere uğradı.Некоторые из этих растений практически не изменились. Однако животные изменились почти в корне это - процесс эволюции.

ÇEŞITLI - больше примеров перевода


Перевод слов, содержащих ÇEŞITLI, с турецкого языка на русский язык


Турецко-русский словарь

çeşitlilik


Перевод:

разнообра́зие (с)


Перевод ÇEŞITLI с турецкого языка на разные языки


2024 Classes.Wiki