ÇIFTE перевод

Турецко-русский словарьИнтерактивный список. Начните вводить искомое слово.

ÇIFTE


Перевод:


двойно́й

па́рный


Турецко-русский словарь


0-9 A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N Ñ O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ÇIFTÇI

ÇIFTLER ŞEKLINDE
ÇIFTE контекстный перевод и примеры


ÇIFTE
контекстный перевод и примеры - фразы
ÇIFTE
фразы на турецком языке
ÇIFTE
фразы на русском языке
bir çifte ajanдвойной агент
Bir çifte ajanıдвойного агента
bir çifte cinayetдвойное убийство
çifteдвойное
Çifteдвойной
cifteдвойном
Çifte ajanДвойной агент
Çifte ajanдвойному агенту
Çifte ajanдвойным агентом
Çifte ajanна двойного агента
çifte ajan değilimне двойной агент
Çifte ajan olduğumuкак двойному агенту
çifte ajanıдвойного агента
çifte ajanlıkдвойной агент
çifte bahisна всех

ÇIFTE - больше примеров перевода

ÇIFTE
контекстный перевод и примеры - предложения
ÇIFTE
предложения на турецком языке
ÇIFTE
предложения на русском языке
Çifte kapılardan. Merkezinden açılanlardan. Menteşelerden biri kırılmıştı.Двойные двери... которые открываются по центру, но одна из петель сломалась, так что их держали закрытыми.
Ancak, sizin gibi genç bir çifte manevi babalık yapacak biri olduğunu hiç düşünmemiştim.Но он мне ничего не говорил о том, что собирается пригласить сюда такую молодую пару как вы...
Çifte haç amblemi altında özgürlük kısıtlanmıştı,Под новым символом Двойного Креста была подавлена свобода слова.
Burası Pari-Mutual network, Tomanya'dan yayın yapıyoruz. Ve sizlere... Hynkel'in çifte haç konusunda yaptığı konuşmayı ilettik."Это сеть тотализаторов, передающая вам из Томении обращение Аденоида Гинкеля к сыновьям и дочерям Двойного Креста."
Saat altıda Adenoid Hynkel'in çifte... haç çocuklarına yapacağı konuşmayı dinleyebilirsiniz."В 6 часов все станции будут передавать обращение Аденоида Гинкеля к сыновьям и дочерям Двойного Креста."
Çifte haçın çocuklarına doğrudan hitap edeceğim. ama İsrail'in çocuklarına...Сегодня вечером я обращусь не к детям Двойного Креста, а к сынам Израиля.
Zavallı Rainbow Benny'yi seçtin çünkü jokeylere ve hileli yarışlara karışmıştı ve polis onu çifte cinayetten suçlayabilirdi.Вы выбрали бедного Радугу Бенни, потому что он был связан с жокеями и жульническими скачками... и для полиции он мог подойти как двойной убийца.
Affedersiziniz, Amerika'ya gitmekte olan bir çifte benziyorsunuz.Извините, похоже, что вы направляетесь в Америку.
Çifte yumruklu bir gazeteciymişsiniz Bay Madvig.Вы конечно были энергичным газетчиком, мистер Мэдвиг.
Kaza ve çifte tazminat.Двойная страховка от несчастного случая.
Kesinlikle, çifte kesinlikle.Поправка.
Dinle, kaza poliçesinde çifte tazminat diye bir madde vardır.В полисах есть пункт "Двойная страховка". Как бонус для покупателя.
Bu poliçe bize çok pahalıya mal olabilir. Biliyorsun bu poliçede çifte tazminat maddesi var.Этот полис может нам дорого обойтись, там пункт о двойной страховке.
Evet, birisi bizim çifte benzeyenleri Burt'un Yerinin yakınında görmüş.Да, свидетель, который видел нашу пару возле заведения Берта.
Çifte eşlik edebilirsin.Вы можете сопровождать пару.

ÇIFTE - больше примеров перевода


Перевод слов, содержащих ÇIFTE, с турецкого языка на русский язык


Перевод ÇIFTE с турецкого языка на разные языки


2024 Classes.Wiki