ÇÖL перевод

Турецко-русский словарьИнтерактивный список. Начните вводить искомое слово.

ÇÖL


Перевод:


пусты́ня (ж)


Турецко-русский словарь


0-9 A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N Ñ O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ÇOKYILLIK BITKI

CÖMERT
ÇÖL контекстный перевод и примеры


ÇÖL
контекстный перевод и примеры - фразы
ÇÖL
фразы на турецком языке
ÇÖL
фразы на русском языке
Ama çölНо пустыня
bir çölпустыни
Bir çölПустыню
bir çölпустыня
bu çölэта пустыня
Burası çölМы в пустыне
Burası çölЭто пустыня
Col 'uКола
Çöl Adasıнеобитаемого острова
Çöl Adasıнеобитаемый остров
Çöl Adası FilmleriФильмы для необитаемого острова
çöl adasındaнеобитаемом острове
Çöl BarışıПустынном покое
Çöl dediğinПустыня, это
çöl fareleriпустынные крысы

ÇÖL
контекстный перевод и примеры - предложения
ÇÖL
предложения на турецком языке
ÇÖL
предложения на русском языке
- Burası çöl. Tam ortasındayız.Это пустыня, а прямо посередине...
Burası çöl.Мы в пустыне.
Amaçları, gerçek savaş koşullarında çöl muharebesi deneyimi kazanmaktı....чтобы, участвуя в боевых действиях,..
Çiftlik tıpkı çöl gibi.-Где всех черти носят?
Dağ, bataklık veya çöl var mı göstermiyor.Не пойму только, горы это, болота или пустыня.
Açıkçası, batıya gitmezler çünkü orası çöl.Совершенно верно. Маловероятно, что он едет на запад.
Treat, sen ve adamların çöl yolunu tutun.Вы со своими людьми перекроете дорогу через пустыню!
ÇÖL ASLANIв фильме ИCКАТЕЛИ
Bir çöl devesi kadar susamış durumdayım.Весь день одну воду хлещу, изжаждался, как верблюд в пустыне.
Kanla kazanılmış toprakları araştırmak ve inşa etmek için duydukları heyecanla bir zamanlar ateşten çöl iken göl haline geldi. ...dünya nimetleriyle, madenlerle ve buğday tarlalarıyla..Благодаря их страсти на земле, смешанной с их потом и кровью, выросли шахты и лесопильные заводы, пшеничные поля и фруктовые сады, на месте горящих пустынь появились озера.
Çöl ülkesi mi?Это пустыня?
Çöl, hiçbir küreğin sokulamayacağı bir okyanus.Пустыня – это океан, в который не опустить весла.
Siz de çöl seven İngilizlerdensiniz.Пожалуй, Вы из тех англичан, что влюблены в пустыню.
Şurası da çöl.А там пустыня.
Türklerin çöl ordusunu meşgul mü edeceksin?Значит, вы держите турецкую армию в плену?


Перевод слов, содержащих ÇÖL, с турецкого языка на русский язык


Перевод ÇÖL с турецкого языка на разные языки


2024 Classes.Wiki