CÜZI перевод

Турецко-русский словарьИнтерактивный список. Начните вводить искомое слово.

CÜZI


Перевод:


незначи́тельный

ничто́жный


Турецко-русский словарь


0-9 A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N Ñ O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

CÜZDAN

ÇIBAN
CÜZI контекстный перевод и примеры


CÜZI
контекстный перевод и примеры - фразы
CÜZI
фразы на турецком языке
CÜZI
фразы на русском языке
çok cüzi birочень мало

CÜZI
контекстный перевод и примеры - предложения
CÜZI
предложения на турецком языке
CÜZI
предложения на русском языке
Cüzi bir şey, mesela...Ну, чисто символически, скажем...
Şimdi, bakın dostlarım, California'yı teklif etmediğimizin farkındayım, ama 200 bütün o mülk için çok cüzi bir fiyat.Друзья, я конечно понимаю, что мы здесь не Калифорнию продаём, но 200 долларов это слишком мало за эту собственность.
Bu yöntemin ekonomik bakımdan ucuz olması gerekir. Büyük miktarda bilgi cüzi maliyetle gönderilebilmeli.В идеале, метод должен быть недорогим, чтобы отправка и прием огромных объемов информации не требовали больших затрат;
Cüzi bir ücret karşılığı onu bulmanda yardımcı olacağım.Я могу помочь тебе по низким расценкам.
Kalıntılarda kazı yapan arkeologlar da balık kancaları bulmuştu yirminci asır şartlarında sarnıçlar cüzi miktarda su temin etmeye yarıyordu.В ХХ веке водоемам нужно было совсем немного воды. Ветер, к тому же, осушал источники.
Açık artırma cüzi başlıyor on milyon!Торги начинаются всего с десяти миллионов!
Rachel için çok cüzi bir şey değil.Звучит не слишком убого для Рэйчел.
400 yıl önce, bizim başladığımız gibi başladınız-- ...tek bir yıldız gemisi, cüzi bir müretebat, bilinmeyeni araştırmak ve şimdi, yüzyıllar sonra...400 лет назад вы начинали так же, как и мы - одинокий корабль, небольшая команда, лицом к лицу с неизвестностью.
Dürüst olmak gerekirse bayım, bununla satın aldığınız reklamın... kapladığı yer, yanındaki makalelere kıyasla cüzi olur.Ну, честно говоря, сэр, за эти деньги вашей рекламе будет обеспечено несоизмеримо больше места, чем соседним статьям.
Ama hâlâ, bütün düşmanlarınızı ifşa ederken gösterdiği zorlu mücadele için daha ziyade cüzi bir hediye, değil mi?И все же, за тяжкий труд по выявлению всех ваших врагов... не слишком ли потертый дар?
Her damla ancak, cüzi bir kalsit miktarı bırakır ama bu süreç, zamanla çarpıcı sonuçlar verebilir.Каждая капля оставляет за собой мельчайшее количество кальцита, но со временем этот процесс дает впечатляющие результаты.
Size bir ücret de vereceğim, tabii çok cuzi.Я предложу вам компенсацию, хоть и небольшую.
Ya da onca yılı, bunun cüzi kazancı sayesinde mi aştık?Могли жить все эти годы на то, что ты зарабатываешь?
Zephir Tıbbi Ürünlerde çalışan birisi tarafından 20 sene önce yapılan enfes bir basamak hatası sayesinde her ay Sacred Heart 50.000$ değerindeki şırıngayı 50$ gibi cüzi bir paraya alıyor.Благодаря восхитительной ошибке, которую я сделал 20 лет назад, Хорошие люди из "Zephir Pharmaceuticals" получают эти шприцы, А каждый месяц "Sacred Heart" получает 50000 $, благодаря ценности этих шприцов.
Cûzi bir miktar karşılığında alırım.Куплю за ничтожно малую цену.


Перевод слов, содержащих CÜZI, с турецкого языка на русский язык


Перевод CÜZI с турецкого языка на разные языки


2024 Classes.Wiki