ILHAM VERMEK перевод


Турецко-русский словарь


Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

ILHAM VERMEK


Перевод:


вдохнови́ть


Турецко-русский словарь


0-9 A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N Ñ O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ILHAM

ILIK
ILHAM VERMEK перевод и примеры


ILHAM VERMEKПеревод и примеры использования - фразы
bize ilham vermekвдохновить нас
ilham vermekвдохновить
ilham vermekвдохновлять
ilham vermek içinчтобы вдохновлять

ILHAM VERMEK - больше примеров перевода

ILHAM VERMEKПеревод и примеры использования - предложения
Burada bulunan Ozanım Will Gentle... bize ilham vermek için korkusuz Kaptan Cully ve adamlarının macera şarkılarından birini söyleyeceklerdi.Вилли Джентль, мой менестрель, как раз собрался вдохновить нас, воспев один из подвигов храброго Капитана и его людей.
Benim müziğim ilham vermek için.Понимаешь, моя музыка должна вдохновлять.
Kırbaç ilham vermek için vardır."Кнут предназначен для самобичевания.'
Diğerlerine ilham vermek istedim, tıpkı sizin bana verdiğiniz gibi.Но я это сделал, чтобы вдохновить людей. Как вы вдохновили меня.
Hat sanatını kılıç kabiliyetimize ilham vermek için icra ettik ve güçlerimizi arttırmak için.Мы использовали ее для воодущевления наших мечей у возвышение наших сил
Çaresiz zamanlarda, yüce Tanrı sürüye bakar ve kitlelere ilham vermek için bir adam seçer.Во времена отчаяния Господь смотрит на свое стадо и выбирает одного человека, который вдохновит великое множество.
Artık insanlara ilham vermek istemiyorum. Tek istediğim Amy'ye normal bir hayat hazırlamak.Всё, что я хочу делать, это дать Эми нормальную жизнь, и она не получит её здесь.
Ben sadece insanlığa ilham vermek için çabalıyorum.Я лишь ищу способ вдохновить человечество на то, что ему уготовано.
Phil Jackson oyuncularına ilham vermek için onlara kitap verirmiş.Фил Джексон дает своим игрокам книги, чтобы вдохновить.
Sana ilham vermek için.Тебе. Для вдохновения.
Senin kaderin dünyada insanların arasında yaşayıp onlara ilham vermek.Твоя судьба - на Земле, жить среди людей и вдохновлять их.
Onlara ilham vermek istiyorum, Baş rahip.Я покажу им, к чему надо стремиться, архиепископ.
İlham vermek için kullanmayacaksam onu neden öğretme ağacına getirdim ki?Зачем ты притащил её на древо знаний, если не собираешся использовать его в своей речи?
Amacım bir şeyleri kolaylaştırmak için ilham vermek.Мое предназначение - вдохновлять, способствовать.
Bay Shue bu mükemmel ağacı bize ilham vermek için aldı.Мистер Шу дал нам это прекрасное дерево, чтобы вдохновить нас.


Перевод слов, содержащих ILHAM VERMEK, с турецкого языка на русский язык


Перевод ILHAM VERMEK с турецкого языка на разные языки


2022 Classes.Wiki