% - A KATOLIKUS контекстный перевод и примеры


Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.
% - A KATOLIKUS
контекстный перевод и примеры - фразы
% - A KATOLIKUS
фразы на венгерском языке
% - A KATOLIKUS
фразы на русском языке
% - a katolikus% католиков
80 % - a katolikus80 % католиков
A Katolikusбаскетбольной лиге христианской
A Katolikusв баскетбольной лиге христианской
A Katolikusлиге христианской
a Katolikusс Католической
A katolikus egyházКатолическая Церковь
a Katolikus Egyházкатолической церкви
a katolikus egyházatв католической церкви
a katolikus egyházatкатолическую церковь
a katolikus egyházbanкатолической церкви
a katolikus hitreв католичество
A Katolikus Ifjúságiбаскетбольной лиге христианской молодёжи
A Katolikus Ifjúságiв баскетбольной лиге христианской молодёжи
A Katolikus Ifjúságiлиге христианской молодёжи
A Katolikus Ifjúsági Szervezetхристианской молодёжи
A katolikus iskolaКатолическая школа
a katolikus iskolábanв католической школе
a katolikus otthonbanв католическом доме
a katolikus vallástкатолицизм
Ettől az egésztől rám törnek a katolikusВсё это дерьмо включает мои католические
rám törnek a katolikusвключает мои католические
rám törnek a katolikus babonákвключает мои католические суеверия

% - A ÍR

% - A OLVAS% - A KATOLIKUS
контекстный перевод и примеры - предложения
% - A KATOLIKUS
предложения на венгерском языке
% - A KATOLIKUS
предложения на русском языке
Semmi köze a tudatos kritikához Ha komolyan fimet akarsz csinálni a katolikus szellemről Itáliában, ha valóban ez a szándékod, akkor, öregem, attól tartok, kénytelen leszel ismét valami magasabb, szárnyalóbb, kulturális szinten mozogni,Нет, если ты действительно хочешь снять полемический фильм об итальянском католическом сознании, тебе потребуется, даже просто необходим, более высокий уровень культуры,
Nem ez az első alkalom, hogy egy kormány a katolikus bíróságok és a protestáns urak között oszlik meg. Vegyük példának Dantont, Dumouriezt.уже не первый раз власть разделена.
Hiszek a Szentlélekben, a katolikus egyházban egyezségét, a bűnök bocsánatát a test feltámadását és az örök életet."Верю в Святой Дух, святую католическую Церковь..." "Лик святых, прощение грехов..." "Возрождение жизни и разума во веки веков.
Miért csak a katolikus egyháznak legyen aranya?Почему только в Церкви Рима есть золото?
Ez a katolikus tábori lelkész.Это наш капеллан.
Helikopterekkel ellenőriztetjük a tetőket... főleg a katolikus templomok és az iskolák környékén... a fekete negyedekben.Мы договорились что охраняются крыши католические церкви, школы и чёрные кварталы.
De ha megjön a feleségem, megyek a katolikus templomba.Я предупреждаю, как только появится моя жена, я сбегу из церкви.
De elképzelése nagyon sok embert megbotránkoztatott A katolikus egyház Kopernikusz műveit később a tiltott könyvek jegyzékére tette, és Luther Márton is így mennydörgött:Позже Католическая церковь включила работу Коперника в свой список запрещенных книг.
1598-ban Grazot elérte az elnyomás hulláma. Az események mögött a helyi nagyherceg állt, aki megesküdött, hogy a tartományban helyreállítja a katolikus hitet, és saját szavai szerint inkább sivatagot csinál az országból, mintsem eretnekek felett uralkodjék.Ее возглавил местный эрцгерцог, поклявшийся восстановить в провинции власть католичества, и, по его собственным словам, готовый "лучше превратить страну в пустыню, чем оставить под властью еретиков."
Ön uram, ittlétem alatt megosztotta velem véleményét a rajzolásról, a kertészetről, a katolikus egyházról, a gyermekszülésről, a nők helyzetéről a társadalomban, a lübecki történelemről és a kutyakiképzésről, ezért úgy vélem, képes vagyok arra, hogyЯ, сэр, уже имел честь узнать ваше суждение о рисовании, садоводстве, римско-католической церкви, деторождении, месте женщин в жизни английского общества, истории и политике Любека, дрессировке собак.
A Katolikus Egyház az oka, amiért nem engedte, hogy felhúzzak egy kis gumit.Вините католическую церковь за то, что она не разрешает мне надевать эти резинки.
A katolikus egyház nem tudta megbocsátani neki ... a vatikáni incidenst.Католическая Церковь так и не простила его... за инцидент в Ватикане.
A Katolikus Ifjúsági Szövetség világtalálkozója, Párizs közelében.Под Парижем организация католической молодёжи проводит молодёжный католический собор, что-то вроде всемирного слёта.
A pap megkérdezi, hogy fel akarod-e venni a katolikus egyház hitét.Ксёндз тебя спрашивает, хочешь ли ты принять католическую веру.
Pál pápa, a Katolikus Egyház feje tegnap éjjel 9:40-kor elhunyt. Hónapok óta küzdött a betegségekkel.Папа Павел VI, верховный понтифик Римской католической церкви, скончался вчера в 9:40 вечера.
Igen, de általában a katolikus csajok a legnagyobb ribancok.Ќе говори ерунды. "ачем нам кто-то нужен?
A KATOLIKUS RÁDIÓ 200 HALOTTRÓL SZÁMOLT BEКатолическое радио сообщает о 200 погибших.
- Furcsák a katolikus lányok.- Католички все очень нервные.
Megtiszteltetés részemre immár az ötödik éve betölteni a szertartásmester feladatát a Chicagoi Ügyvédi Kamara és a Katolikus...Вот уже пятый год я имею честь выступать в роли распорядителя для Чикагской ассоциации адвокатов...
Stampler áll a bíróság előtt, nem a Katolikus Egyház.Под судом Стемплер, а не Католическая Церковь.
A középkorban a kánonjog, a katolikus egyház joga tiltotta a kamatszedést.¬ средние века католическа€ церковь запретила взимать проценты за пользование кредитом.
A Katolikus V-v-világifjúsági nap alkalmából egy modörnizált F-F-F-Faust földolgozással fölléptetni münket!Выступить на съезде евангелической ц-ц-ц-церкви с современной постановкой Ф-Ф-Ф-Фауста.
Együttesem fellépését a katolikus Világifjúsági napon nem egészen az a siker koronázta, amelyet reméltem.Выступление моей группы на съезде евангелической церкви прошло не так успешно, как я того ожидал.
Bár ezt a Katolikus Egyház nem nézi jó szemmel.О боже!
A katolikus iskola ajándéka volt a végzősöknek.Я получила ее в подарок на выпускном в Католической школе.
Ön megveti a királynőt és a katolikus hitet!Везите меня к королеве. Вы презираете королеву
Ha meghalok, megteszel mindent, ami a hatalmadban áll, hogy megvédd a katolikus hitet.Когда господь заберет меня, Для поддержки католической веры.
Még egyszer megkérdezem. Nem próbálnák ki a katolikus vallást?Спрашиваю в последний раз, точно не хотите попробовать католицизм?
Tudjuk, mit gondol a többség és média ebben az országban a katolikus egyházról.Спасибо вам.
Pápai áldással ennek a száz éves templomnak a boltíves bejárata átjáróként szolgál a teljes bűnbocsánatba, mert a katolikus hit szerint, aki átmegy a boltívek alatt, az erkölcsileg megtisztul.Мы отправляемся домой. Не гипнотизируй, а то подумают, у нас супружеская размолвка.

2024 Classes.Wiki