$10?


перевод и примеры использования | Чешский язык


Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.
$10?Перевод и примеры использования - фразы
$10?10 dolarů?
1 до 101 do 10
1 до 10jedné do deseti
1 до 10jedné do desíti
1 до 10, как1 do 10, jak
1 до 10, как сильно1 do 10, jak moc
1 до 10, насколько1 do 10, jak moc
1 до 10, насколькоjedné do deseti, jak
1 до 10, насколькоjedné do deseti, jak moc
1 до 10?1 do 10
1 до 10?1 do 10?
1 до 10?jedné do deseti?
1 к 101: 10
1 сезон 101.10
1 сезон 10 серия1.10
1 сезон 10 серияS01E10
1-го до 10-ти1 do 10
1.101.10
1.10Deset
1/101/10
1/10další 1/10
1/10jednu desetinu
10deset
10 Б10.B
10 Б ?10.B?
10 $10 babek
10 $10 dolarů
10 $deset dolarů
10 $в10 dolarů na
10 $за10 dolarů za

$100?

$11$10?Перевод и примеры использования - предложения
Дайте 10 пакетов теплого физраствора.Dejte mi 10 sáčků teplého fýzáku.
Опережаю вас на 10 шагов.Jsem o deset kroků napřed.
Я купила его на заправке, но в корзине "всё за 10 баксов".Koupila jsem to na benzínce, ale v koši s 10 dolarovými věcmi.
Мы здесь, чтобы отпраздновать любовь, и мы это сделаем на все 10, верно?Jsme tu, abychom oslavili lásku, a dáme to za 10 bodů, mám pravdu?
Она влюблена в другого, но я подумал, 10-11 лет попыток, и я железный кандидат.Miluje někoho jiného, ale zjistil jsem, že po 10, 11 letech snažení, jí dostanu.
♪ Степлер, 10 карандашей ♪Sešívačka, deset tužek
Просто я пытаюсь выяснить, сколько можно есть, и если это будет после 10, я закажу целую курочку.Snažím se zjistit, kolik toho můžu sníst a jestli to bude po desáté, objednám si celé kuře.
Один из придурков, перепродающих дома, постучал в дверь на прошлой неделе, предложил мне в 10 раз больше чем я заплатил за эту рухлядь в 78-м.Jeden z těch makléřů co přeprodávají domy minulý týden zaklepal na dveře, a nabídl mi desetinásobek toho, co jsem zaplatil za tuhle barabiznu v '78.
У моего звонка на 911 почти 10 тысяч просмотров, и все знакомые пишут мне вещи вроде: "С тобой всё в порядке?Moje 9-1-1 video má skoro 10,000 shlédnutí, a všichni, co jsem kdy poznala mi píšou a říkají věci jako, "Jsi v pohodě?
Если это правда, и она передаст их нам, это станет крупнейшей удачей разведуправления за последние 10 лет.Pokud ano a podělila by se o to s námi, tak by to znamenalo největší zpravodajsky počin desetiletí.
10,000 крон в конверте.Přiloženo 10.000 korun.
... Поэтому я требую смертной казни, в соответствии со статьей 2 Закона от 10 Марта 1792 г.....z tohoto důvodu požaduji odsouzení k trestu smrti... podle článku 2, dle zákona z 10. března 1792.
Нечто бурлило и закипало в недрах океана русского народа. После 10 лет вынужденного молчания ветераны революции вновь собирали молодёжь под ярким знаменем свободы.V těch časech se po venkově potulovali agitátoři, aby přilákali lidi k myšlenkám nové doby.
Если я не вернусь через 10 минут..."Když se do deseti minut nevrátím...
"Если ты не довезешь меня за 10 минут, я потеряю работу.""Jestli mě do 10 minut nepřivezeš zpátky, tak přijdu o práci."
"...8, 9, 10, НОКАУТ!""...8, 9, 10, KONEC!"
Хотите пари, доктор Лайд, что ваша жена вернётся в ближайшие 10 минут?Vsadíme se, Dr. Leide že se tu vaše žena během 10 minut objeví? !"
Акции Петровиц упали на 10 пунктов."Petrowitzovy akcie klesly o 10 bodů.
Выписки из дела Штирнер Дата 29.10.1921Výňatky z protokolu případu Stirner Datum: 29 říjen 1921
Хорошо, я приду в 10:30.Dobře, přijdu v půl jedenácté.
Приходи в 10 часов на Николасзее.Přijď v 10 hodin na Nikolassee.
Шестеро у микрофона наделают шума больше чем шестьдесят, сидящих за 10 км отсюда.Když se jich šest postaví k mikrofonu, udělají větší hluk než šedesát takových deset kilometrů daleko.
Всего 10 миль.- Jenom 15 kilometrů.
- 10 или 12 лет.- Deset dvanáct let.
Мы на ланч. Будем через 10 минут.Jdeme na oběd, vrátíme se za 10 minut.
Что за спешка? Ты сказала, что тебе не раньше 10.Říkalas, že vystupuješ až v deset.
Я не видел ее уже дней 10.Ale tentokrát jsme ji neviděli deset dní.
- 10 дней. Две недели.- Dva týdny.
Если я вам предложу, скажем, тысячу долларов за 10 минут свидания с ним?Stálo by vám to za, řekněme... 1000$, kdybyste ji k němu pustil na deset minut?
10 000 долларов.10000$.

2020 Classes.Wiki