$100 000?


перевод и примеры использования | Чешский язык


Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.
$100 000?Перевод и примеры использования - фразы
$100 000100 000 dolarů
$100 000100,000 dolarů
$100 000?100,000 dolarů?
$100,000$100,000
$100,000100 000 dolarů
$100,000100 tisíc dolarů
$100,000 в100 000 dolarů
$100,000?100 000 dolarů?
$100,000?100 tisíc dolarů?
$100.000$100,000
$100.000100 000 $
$100.000100 tisíc
$100.000100 tisíc dolarů
$2 100 0002 100 000
100 000100 000
100 000100 tisíc
100 000100,000
100 000Sto tisíc
100 000 $$100,000
100 000 $заvypsal sto tisíc za
100 000 $заvypsal sto tisíc za zabití
100 000 $заvypsal sto tisíc za zabití jeho
100 000 $заvypsal sto tisíc za zabití jeho bratra
100 000 $за твою головуtvou hlavu právě vypsal sto tisíc za
100 000 бочек100 tisíc sudů
100 000 долларов100 000 dolarů
100 000 долларов100.000 dolarů
100 000 долларов?sto tisíc dolarů?
100 000 евро100 tisíc eur
100 000 за100,000 za

$100 000

$100 МЛН$100 000?Перевод и примеры использования - предложения
Я принимаю 100.000 золотых монет, за которые я даю господину Скапинелли право взять любую вещь, из этой комнаты.Potvrzuji, že jsem obdržel 100,000 zlatých, výměnou za to, že si pan Scapinelli může odnést cokoliv z této místnosti. Balduin Praha, 13. května 1820
Я принимаю 100.000 золотых монет, за которые я даю господину Скапинелли право взять любую вещь, из этой комнаты.Potvrzuji, že jsem obdržel 100,000 zlatých, výměnou za to, že si pan Scapinelli může odnést cokoliv z této místnosti. Balduin Praha,13. května 1820
Запрос в государственную казну. Для снабжения корсиканской экспедиции мне требуются средства в размере 100.000 ливров.Pohledávka u státní pokladny za dodávku mého korzického zboží ve výši 100 000 Liber.
Для снабжения корсиканской экспедиции мне требуются средства в размере 100.000 ливров.Pohledávka u státní pokladny za dodávku mého korzického zboží ve výši 100 000 Liber.
Ты получишь 100 000 ливров!Dostaneš za to 100 000 Liber.
100 000 ливров?100 000 Liber?
Оно стоило 100,000 долларов.Má hodnotu 100000 dolarů.
Эта юная леди потеряла ожерелье стоимостью 100,000 долларов... и она даст в награду 1,000 долларов тому, кто его вернет.Tato dáma postrádá náhrdelník v ceně 100000 dolarů... a za jeho vrácení nabízí 1000 dolarů odměny. - 2000.
Несмотря на то что эта работа находится в начальной стадии... уже сегодня там работают 52,000 человек... и ещё 100,000... участвуют в работе смежных отраслей промышленности.I když se s touto výstavbou právě začalo, 80 00:30:38,180 -- 00:30:42,378 dnes už tam pracuje 52 000 mužů a dalších 100 000 už je zaměstnaných v přidružených odvětvích.
Я хочу, чтобы иск был в 100 000 долларов.Chci mu říct, aby vás žaloval o 100 tisíc.
Знаете, мистер Хьюгсон, как бы прекрасны они не были, Я предпочла бы 100.000 Джеремий.Víte, pane Hughsone, i když jsou vzácné a nádherné, radši bych měla 100 tisíc Jeremiahů.
Если мне можно сказать, прежде чем я уйду, вы, господа, находитесь на 100 000 лет в прошлом.Něco vám řeknu, pánové. Zaspali jste dobu!
Мы на 100 000 лет в прошлом.Zaspali jsme dobu!
100 000, Ломакс, это твоя доля.100 tisíc dolarů je tvůj podíl, Lomaxi.
Он тебе стоит 100 000.Má pro mně hodnotu 100 tisíc.
100 000 долларов.$ 100,000 babek.
50 000 лет, 100 000 - время несущественно.50,000 let, 100,000. Čas není důležitý.
100,000, 200,000, 300,000... 400,000...100.000, 200.000, 300.000, 400.000,
Свету нужно 100 000 лет, чтобы пройти от одного конца галактики до другой.Světlu trvá cesta 100 tisíc let, aby dorazilo z jednoho konce galaxie na druhý.
Он высадил 100,000. Из них 20,000 взошло. Еще половина из этих 20,000 в скором времени могла погибнуть от грызунов или по непредсказуемой воле Провидения.Ze 100 tisíců jich vyrostlo 20 tisíc, u kterých očekával, že ještě o polovinu přijde, buď kvůli hlodavcům, nebo jakýmkoli jiným nepředvídatelným věcem, které prozradí pouze sám osud.
Они приехали отовсюду. Они хотят иметь шанс выиграть денежный приз в $100.000.Pochazejí ze všech koutků země, a mají šanci vyhrát 100000 dolarů.
$100.000 наличными и титулом чемпиона мира по армрестлингу.$100,000 v hotovosti, titul světového šampiona v pákovém wrestlingu.
Используй стоп-лосс, максимальные потери 100 000.Použijte stop-loss, proděláte 100 táců.
Потеряли около 100 000.Asi sto táců.
- Купи 100 000 акций.- Kup 100 000 akcií.
Не вы. $2 100 000. $2 100 000.Ne vaše. Za 2 100 000. 2 100 000.
Продано за $2 100 000.Prodává se za 2 100 000.
Вам, сэр. $2 100 000.Je to vaše, pane. 2 100 000 dolarů.
Они стоят по 100,000 каждый.Každý stojí 100 000.
Больше чем 100 000 человек... были посажены в тюрьму, замучены и казнены при их режиме.Jejich režim... věznil, mučil a popravil 100000 lidí.

2020 Classes.Wiki