$120


перевод и примеры использования | Чешский язык


Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.
$120Перевод и примеры использования - фразы
$120120 dolarů
$120 000120 000
$120,0002 250 000 Kč
$120,000250 000 Kč
110, 120110, 120
110, 120 км70, 75
110, 120 км/ч70, 75
110, 120 км/ч. Движение70, 75. Provoz
110, 120 км/ч. Движение70, 75. Provoz je
12054,4
120která vlétla
120která vlétla do letního
120 $120 dolarů
120 000120 000
120 000120 000 liber
120 000120 tisíc
120 000120000
120 000 фунтов120 000
120 баксов120 $
120 баксов120 babek
120 баксов120 dolarů
120 вольт120 voltů
120 гектаров120 hektarů
120 гектаров120 hektarů pozemků
120 гектаров120 hektarů pozemků obehnaných
120 гектаров ничего нет, кромеvíc než 120 hektarů
120 гектаров ничего нет, кромеvíc než 120 hektarů pozemků
120 гектаров ничего нет, кромеvíc než 120 hektarů pozemků obehnaných
120 градусах250 stupňů
120 градусов120 stupňů

$12.50

$120 000$120Перевод и примеры использования - предложения
Используя Рефрен... прошлое... даже личность Зеро... 120)\i1}Даже зная это... что мне делать?Používání Refrainu, minulost... Dokonce Zerova identita... I když o tom vím...
120 дней назад четыре чудовищных безбожника ведомые своими пороками, укрылись в этой глуши дабы предаться самой скотской из своих оргий.Sto dvacet dnů předtím se čtyři bezbožní a bezcharakterní mizerové, vedení svou mravní zkažeností, navzájem postříleli, aby vyhověli těm nejbestiálnějším orgiím.
-А я 120.- O dvacet.
В 120 километрах находилась её цель - собор Парижской Богоматери.Její cíl: katedrála Notre Dame, vzdálena 120 km.
Было пробурено 120 000 футов, кроме участков, где нефть, на меньшей глубине.Budeme vrtat k ložisku v menší hloubce. To je ranč Vashti Hakeové?
Она высокая, весит 120 фунтов, светлые волосы,Měří 168 cm, váží 54 kilo, má zrzavé vlasy...
Представляете, 22 года разницы и 120 миллионов приданого.Život rozhodně začíná ve čtyřiceti!
Тут вокруг 120 озер.Je tady 120 jezer.
120 градусов вправо!120°, vpravo!
Да. Ночью опустится до 120 градусов ниже нуля.To jo, v noci tu bývá až 120 stupňů pod nulou.
Температура на планете опускается до 120 градусов ниже нуля.V noci tam teplota klesne na 120 stupňů pod nulou.
Мы ждали 50 человек, а у нас уже 120. Не знаю, что им подавать.Čekali jsme padesát lidí, přišlo jich sto dvacet.
Азот - 120.Hodnota dusíku 140.
- 120 вольт.- 120 Voltů.
120 градусов.49 stupňů.
Я бы посоветовал вам так: у вас в школе 120 детей, если каждый принесет по полену,Já bych vám poradil: máte 120 dětí, každý vám přinese jedno polínko,
Значит она на 120 фунтов тяжелее.To je 60 kilo navíc.
Опять получается на 120 фунтов тяжелее.To je pořád 60 kilo navíc.
Итак, у вас 120 баллов.Tohle jsi taky uhádl. U ž máš 120 dolarů.
120 тысяч на четверых.120 táců děleno čtyřma.
Гарри, я проверила его пульс: 120 ударов в минуту.Harry, mám jeho puls, 120.
SALO, или 120 дней СОДОМАSALO aneb 120 dní Sodomy
Так что температура будет не выше 120 градусов.Tak to nevyženu vejš, než na 120.
У нас есть "Дом Периньон" 71-го года за 120 долларов.Měli bychom Dom Pérignon ročník 71 za 120 dolarů.
Чтобы получить достаточное ускорение нам понадобится вся мощность "Дискавери"в течении 120 секунд.Abychom získali dostatečnou rychlost, když je Země v tak vzdálené poloze, budeme potřebovat plný plyn z Discovery déle než 120 sekund.
У меня 120 баксов, которые жгут мне ляжку в кармане, так что..Mám v kapse 120$, takže si řekněte co chcete.
- 120 120.- 120.
Да, Гипердайн Системз 120-А2.Systém Hyperdyne 120-A-2.
Да. 120 марок в час.Jo. 120 marek na hodinu.
Покупка 120 соболей в месяц и 3-х тысяч кур в неделю.K nákupu 120 sobolích kůží měsíčně a 3000 kuřat týdně.

2020 Classes.Wiki