$1000


перевод и примеры использования | Чешский язык


Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.
$1000Перевод и примеры использования - фразы
$10001,000 dolarů
$1000Tisíc dolarů
$1000Tisícovka
$1000 за1,000 dolarů za
$1000 за1000 dolarů za
$1000 заtisíc dolarů za
10001 000
10001,000
10001000
1000300 metrů
1000Dej tisíc
1000tisíc
1000ZÁŘÍCÍ
1000 $000 dolarů
1000 $1000 dolarů
1000 $tisíc dolarů
1000 $tisícovku
1000 $в день000 dolarů denně
1000 $в день1 000 dolarů denně
1000 $в неделю1000 dolarů týdně
1000 %1,000 %
1000 %1000 %
1000 %tisíc procent
1000 aдвoкaтoв, cкoвaнныx цeпью нatisíc právníků svázaných na
1000 баксов1000 dolarů
1000 галлонов1000 galonů
1000 герцах1,000 hertzů
1000 герцах, всё1,000 hertzů, všechno
1000 герцах, всё1,000 hertzů, všechno je
1000 герцах, всё хорошо1,000 hertzů, všechno je v pořádku

$100.000

$1000 ЗА$1000Перевод и примеры использования - предложения
Я готов уступить Вам этот казенный вексель за 1000 луидоров.Přenechám vám svou pohledávku u městské pokladny, když mi opatříte 1000 Louisdorů.
Например, если у меня завтра будет 100 долларов я смогу заработать 500 долларов на фондовой бирже, а на следующий день 1000 долларов!Tak tedy příklad: Zítra, když budu mít 100 dolarů tak bych s nimi mohl na burze určitě vydělat pětset ... a pozítří 1000 ..."
С этого дня можно говорить, что это рождение 1000-летней нации.Dnešní den můžeme považovat za zrození tisíciletého národa.
Вчера. Я дал ей 1000 долларов.Dal jsem jí 1 .000 dolarů.
Более того, мы выяснили, что ей передали 1000 долларов днём ранее.Kromě toho jsme zjistili, že noc předtím bylo v jejím držení 1 .000 dolarů.
Я ещё не миллионер но $1000 уже заработал.Milionář ještě nejsem, ale tisíc jsem už vydělal.
1000 долларов.Jak moc si to ceníte?
- Это не стоит 1000 долларов.-Ano a ne.
два пистолета, один принадлежит Каиро, и купюра в 1000$, меня пытались ей подкупить.zbrane toho mladíka, jedna Caˇrova... a jedna tˇsícovka, kterou me chtelˇ uplatˇt.
Она, должно быть, весила как минимум под 1000.Musela vážit aspoň 500 kg.
Мне нужно по меньшей мере 1000 долларов.Potřebuju nejmíň 1 000 dolarů.
Актрисе нужно 1000 долларов только для приличного гардероба.Herečka potřebuje 1 000 dolarů jen na slušný šatník.
- 1000 долларов?- 1 000 dolarů?
Пропавших в это время девушек не будет более 1000.Pravděpodobně nezjistíte víc než 1000 dívek, co se tehdy ztratily.
Это же просто здорово, 1000 змей в поросшей кустами местности, и толпа людей, выкуривающих их оттуда, бьющих их по головам.Je to docela jiný pohled, 1 000 chřestýšů v podrostu a spousta lidí, kteří je vykuřují ven a mlátí po hlavách.
Просто здорово, 1000 змей в кустах.Velká věc, 1 000 chřestýšů v podrostu.
Я дам тебе 1000$.Dám vám 1 000 dolarů.
Тебе так же не интересны 1000$, 2000$ или 3000$, понятно?A nezajímá vás ani 1 000, 2 000, nebo 3 000, rozumíte?
За это дадут не меньше 1000$ в день.To by mělo mít cenu 1 000 dolarů denně.
Как вы смотрите на то, чтобы зарабатывать 1000$ в день, мистер Бут?Jak by se vám líbilo vydělat si 1 000 dolarů denně, pane Boote?
Я - журналист, один день которого стоит 1000$.Já jsem "1 000 dolarový novinář za den".
Вам никогда не говорили, что вы похожи на юного принца из сказок "1000 и одной ночи"?Už vám někdo řekl, že vypadáte jako princ z Pohádek tisíce a jedné noci?
Мэри, вы примите 1000 долларов, чтобы добавить их в фонд магазина?Mary, akceptovala byste 1000 $ ode mne, abych přidala na fond té jeho garáže?
1000 долларов!1000 $ !
Как я смогу объяснить ему появление у меня 1000 долларов?Jak si myslíte, že bych mohla vysvětlit $ 1000 ?
Я предлагала Мэри 1000 долларов.Nabídla jsem Marii 1000 $ .
Ты предлагала Мэри 1000 долларов, таким способом?Nabídla jste jí 1000 $ , jen tak!
500, и я добавляю до 1000. Вскрываемся.500, a zvýším na 1000.
Теперь ты мне будешь должен 1000.Až tuhle sázku prohrajete, budete mi dlužit tisícovku.
1000 лир... одна тысяча лирTisíc lir.

2020 Classes.Wiki