ZENGINLEŞTIRMEK


перевод и примеры использования | Турецкий язык


Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.
ZENGINLEŞTIRMEKПеревод и примеры использования - фразы
zenginleştirmekобогатить

ZENGINLEŞTIRME

ZENGINLEŞTIRMIŞLERZENGINLEŞTIRMEKПеревод и примеры использования - предложения
Bu erimiş tereyağıyla zenginleştirmek gibi.Лиза, это полное...масло.
Mineralli kile denk geldiğim zaman toprağı zenginleştirmek için dişlerimle ezdim.И таким образом удобрял землю.
Büyük Bağın bize anlattığına göre uzun yıllar önce halkımız, evren hakkındaki bilgilerimizi zenginleştirmek amacıyla diğer ırkları arayıp bulmak için yıldızları dolaşmış.Великое Слияние говорит нам, что много лет назад наш народ странствовал меж звезд, в поисках новых рас, дабы расширить наши знания о Галактике.
Hava güzel ve sıcaktı bu nedenle de zayıf menümü, gölde bol bol bulunan deniz alası ile zenginleştirmek istemiştim.Погода была прекрасной, жаркой, и я решил пополнить своё скудное меню форелью, коей в реке было полно.
Genelleme, analiz, ezberlemek malzeme tek tip, düzenlemek tartışma ve yorumlama gösterilmektedir bilgi veya çizimler sertleşmiş veya yumuşak kapak, ya da kapsamaz içindekiler önsöz, giriş, içindekiler, tablo ile anlamalarına yardımcı zenginleştirmek ve arttırmak için, aydınlatmak içinИнструментьI, которьIе хранят записи, анализируют, складьIвают, дают материал для спора и объясняют информацию. Они бьIвают гибкими и не гибкими, жестко ограниченньIми бумажной обложкой, в обертке и без,.. предваряются введением, таблицей содержания, снабженьI поисковьIм индексом, и предназначеньI для дополнительного понимания..
Parker'ı evde zenginleştirmek.Обогащать образование Паркера дома.
Aramızdaki bu muhabbeti 3. Reich yönetimi altındaki Alman sineması hakkında bilgilerle zenginleştirmek gerekiyor.Для нашего дельца требуется человек, знающий толк в немецком кинематографе
Eserlerini zenginleştirmek için deneyimler kazanmalı, ferahlamalı.Набираться опыта. Свежего. Чтобы обогащать свое творчество.
Geleneksel olarak sunmak ve zenginleştirmek istiyoruz.Правда? Идея не в том, чтобы отказаться от прежней продукции, но чтобы обогатить ее!
Bu savaşta birlikte çarpışacağız ülkemizi korusun sadece kendilerini daha fazla zenginleştirmek için... ..ekonomik adalet sadece kelimelerde...Мы будем вместе бороться, этот бой благослови нашу страну только и далее обогащать себя... ..экономическая справедливость только на словах...
Yüksek teknoloji yapmak için doğal görüntüyü bozmamak ama doğayı zenginleştirmek biz bu binayı doğayla uyum çerçevesinde tasarlamaya çalışıyoruz.мы добьёмся полного слияния с природой. что сама природа сотворила этот парк.
Olayi su sekilde zenginlestirmek için...Я забыл... я собирался...
Yegâne amaçları bütün vatandaşların hayatlarını zenginleştirmek sivil toplum vaadini sürdürmek. ve geçmişin kaosuna bir daha asla sürüklenmemektir.Их единственная цель - обогатить жизнь всех граждан. Выполнить обещание, данное обществу. Не допустить хаоса прошлого.
Maya bir tırtıl topağı buluyor bu sütünü zenginleştirmek için mükemmel bir besin.Майя находит несколько гусениц, от них молоко станет жирнее.
Peter insanlığı zenginleştirmek için teknolojiyi gerçekten kullanan biriydi.Питер был одним из немногих, кто действительно использовал технологии, чтобы помочь человечеству.
Yine de yapabileceğim şey vaktini benden daha da zeki insanların sözleri ve öğretileriyle zenginleştirmek.Тем не менее, я могу поручиться, что ваше время там будет наполнено словами и учениями тех, чья мудрость выше моей собственной.

2022 Classes.Wiki