ÇARESIZ контекстный перевод и примеры


Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.
ÇARESIZ
контекстный перевод и примеры - фразы
ÇARESIZ
фразы на турецком языке
ÇARESIZ
фразы на русском языке
altında biz de parıldayacağız Çaresizмы будем сиять
altında biz de parıldayacağız Çaresiz kızlarмы будем сиять
ama çaresizно... отчаянные
bırakma beni * * Çaresiz bırakma beniни с чем, не оставляй меня
biz de parıldayacağız Çaresizмы будем сиять
biz de parıldayacağız Çaresiz kızlarмы будем сиять
biz de parıldayacağız Çaresiz kızlar değiliz Erkeklerinмы будем сиять! Мужчинам не
Bu kadar çaresizрешится на такое
bu kadar çaresizтаким беспомощным
bu kadar çaresiz hissetmemiştimне чувствовал себя таким беспомощным
bu kadar çaresiz hissetmemiştimчувствовал себя таким беспомощным
Çaresizбеспомощной
çaresizбеспомощный
çaresizбеспомощным
çaresizв отчаянии
Çaresizдесперадос
çaresizотчаянии
Çaresizс чем
Çaresiz anlarОтчаянные времена
Çaresiz AzizlerСантос десперадос
Çaresiz birс отчаянной
Çaresiz bir bilim adamıОтчаявшиеся учёные
çaresiz bir durumunв безвыходной ситуации
çaresiz bir durumunв безвыходной ситуации, не
çaresiz bir durumun içindeоказавшись в безвыходной ситуации
çaresiz bir durumun içindeоказавшись в безвыходной ситуации, не
çaresiz bir durumun içinde bulanоказавшись в безвыходной ситуации, не
çaresiz bir durumun içinde bulanоказавшись в безвыходной ситуации, не могла
Çaresiz bir görevс отчаянной миссией
Çaresiz bir görev için dünyayaна Землю с отчаянной миссией

ÇARESINI BULURUZ

ÇARESIZ ANLARÇARESIZ
контекстный перевод и примеры - предложения
ÇARESIZ
предложения на турецком языке
ÇARESIZ
предложения на русском языке
Bilseydi çaresiz olsa da öyle davranır mıydı?она была в отчаянии!
Ruhları ele geçirince gücü yerine gelmiş olmalı. Böyle yollara başvurduğuna göre oldukça çaresiz olmalı.... пытается восстановить свои силы. если прибегнул к подобным мерам.
Çaresiz bir haldeydim.Я в отчаянии.
- Çaresiz bir durumdaydı.- Он был в отчаянии.
Bu filmde gösterilen sefalet çaresiz değil.Нищета, демонстрируемая в этом фильме, не безнадежна.
Çaresiz olmasam bunu yapmaya tahammül edemezdim.O, мне крайне неловко делать это, но в моем затруднительном положении...
Yalnız ve çaresiz olmayı..Конечно.
Çaresiz bir kadınla konuşuyorsun.- Нет? Не забывай, что я в отчаянии.
Tehlikede, ben olmadan çaresiz.Она в опасности. И совершенно беспомощна без меня.
Çaresiz ve silahsız halk, yaklaşan vahşetten kaçıyordu.Беспомощные и безоружные толпы бежали от надвигающегося ужаса...
Beni burada yalnız ve çaresiz bıraktığın için utançtan ölmelisin!Вам не стыдно бросать меня беспомощную! Вас?
Konfederasyonu mahvetmek, onu zayıflatmak ve çaresiz bırakmak için büyük istilâcılar harekete geçti Atlanta'dan denize kadar, 60 mil boyunca tahrip olmuş bir şekilde bıraktılar.Чтобы раздавить конфедерацию, сделать её покорной великий завоеватель оставил за собой полосу разрушений, простирающуюся на 60 миль от Атланты до океана...
Bazen de o küçük şişelerin içine şeytanlar kaçar ve her fırsatta üstüne sıçrarlar özellikle de unutmaya çalıştığın en çaresiz anlarında.Иногда в этих флаконах хранятся демоны, которые заставляют вспоминать тебя то, что ты так хочешь забыть.
- Belli ki çaresiz bir delilik içinde.Безумие - безнадежный случай.
Böylece sıra Ianto ve Davy'e geldi. Onlar madendeki en iyi işçilerdi ama daha yoksul ve çaresiz işçilerle rekabet edemeyecek kadar çok maaş alıyorlardı.Так получилось с Янто и Дэйви, лучшими рабочими шахты, но слишком дорогими, чтобы соревноваться с более бедными и отчаянными рабочими.
Bence çaresiz kalıp birkaç serseri yakaladınız.я думаю, эти парни настолько отча€лись, что подобрали какого-то брод€гу.
- Hayır, yeterince çaresiz durumdayım zaten.Не жалейте ни о чем,не надо.
..çok genç, çok kadınsı ve çok çaresiz oluşu gerçeğine..Она такая молодая, такая милая... и такая беспомощная.
İşte olmuştu. Çaresiz hissetmiştim.Я чувствовала себя беспомощной.
Benim gibi çaresiz, zayıf bir kadın ne yapabilir ki?Что может сделать бедная, беспомощная женщина, такая, как я?
O zaman kendimi çaresiz hissettim.Я была в отчаянии.
Onları seviyorum. Yeryüzünde çaresiz insanlar var... arkadaşlarını ondan korumaya çalışırlarЯ люблю их... беспомощных людей, живущих на Земле, за её счёт.
Daha önce kendimi,hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim, hatta elim hiç bir alet tutmamıştı.До этого я никогда не держал в руках топор и вообще какой-либо инструмент.
Onlar da çaresiz.Они сами беспомощны.
Mutsu, Namiji çaresiz durumda.Муцу, Намидзи безнадёжна.
Çaresiz kalacaklar.И те, что проскочат станут загнанной дичью которую мы разделаем так, как пожелаем.
Sabaha azimli ama çaresiz bir şekilde geleceklerini umalım.Драться будут отчаянно. И, думаю, атакуют утром?
Neden başarı uğruna bu kadar çaresiz bir telaş içine girelim ki?Почему, что бы добиться успеха, мы должны так отчаянно спешить?
Hemen kabul edersem, çaresiz kaldığımı sanabilirdi.Если бы я согласился сразу, они бы думали, что мы умираем от голода.
- Her mahkum gibi, çaresiz, sabırla sevgili Catesby.Как подобает узникам: с терпеньем.

2024 Classes.Wiki