ÇEKIÇ контекстный перевод и примеры


Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.
ÇEKIÇ
контекстный перевод и примеры - фразы
ÇEKIÇ
фразы на турецком языке
ÇEKIÇ
фразы на русском языке
ama çekiç vardıно был молот
atamalar, bağış parası, hatta çekiçдолжности, деньги КПД, даже место
bağış parası, hatta çekiçденьги КПД, даже место
bağış parası, hatta çekiçденьги КПД, даже место судьи
Bay kol ve çekiçАрм энд Хаммер
Bay kol ve çekiçиз Арм энд Хаммер
bir çekiçмолоток
bir çekiç varесть молот
bir çekiç var veесть молот, и
Bu bir çekiçЭто молоток
ÇekiçКувалда
ÇekiçМолот
ÇekiçМолот, Молот
ÇekiçМолот-Джейк
Çekiçмолотка
çekiçмолоток
CekicЧекич
Çekiç 'leс Молотом
Çekiç bir dokuzХаммер один-девять
Çekiç Büyüsüзачарованный молоток
Çekiç deМолот
çekiç gibiкак молоток
Çekiç JakeМолот-Джейк
Çekiç Jake yenidenМолот-Джейк снова
Çekiç Jake yeniden vurduМолот-Джейк снова бьёт
Çekiç Jake yeniden vurdu işteМолот-Джейк снова бьёт
Çekiç KafaМолотоглав
Çekiç KafaМолотоглава
çekiç miмолоток
Çekiç MikeКувалда Майк

ÇEKI YAZDI

ÇEKIÇ 'LEÇEKIÇ
контекстный перевод и примеры - предложения
ÇEKIÇ
предложения на турецком языке
ÇEKIÇ
предложения на русском языке
Al bunu git! Çekiç mi kullanırsın yoksa balta mı kullanırsın bilmem. Aç şunu.возьми и сейчас же открой её.
Bu bir yana, Albay, söyleyin bana, eğer intihar etmek isteseydiniz tekneyle denize açıldıktan sonra, elinize bir keskiyle çekiç alıp bin bir zahmetle, teknenin dibinde delikler açmaya çalışır mıydınız?И потом, не хотите ли вы сказать, полковник, что если вы захотите покончить жизнь самоубийством, вы станете дырявить дно своей лодки?
Bunu bir çekiç alıp hemen yapamayız.— Не хватать же нам молоток.
Gelecek yıl, orak-çekiç de olabilir.В следующем будет молот и, может быть, серп.
Ama burada sizi getiren genç Don Pearson gibi oraya gidip çekiç ve keskiyle o şeye müdahale etmek için sabırsızlanan epey insan var.Но, знаете, у нас тут полно людей, парней вроде Дона Пирсона - это он вас привёз - которые только и ждут, чтобы выйти с молотком и стамеской и надавать этой штуке пинков.
Bir iki çekiç darbesi yeterli.Две три петарды туда и...
Şu çekiç kilidi numarsını(kol arkada) öğrendikten sonra.Когда научитесь заламывать руку.
Çekiç gibi bir kalp, solunumu normal, kan basıncı normal.Дыхание нормальное. Давление - в норме.
Çünkü bütün gece çekiç sallamak çok gürültü çıkarır. Gürültü komşuları uyandırırdı.При этом было бы много шума, который не мог бы не побеспокоить соседей.
Silah bir alettir, tıpkı bir çekiç ya da bir balta gibi.Оружие - это всего лишь инструмент. Как молоток. Или топор.
Bir çekiç verin. Ne olursa...Дайте мне что-нибудь, я его...
Bir kazık ve bir çekiç.Кол и молоток!
Dolabımda çekiç ve keser olacaktı.У меня есть молоток и стамеска в кладовке.
Çekiç!Молот, Молот!
Çekiç! Çekiç! Çekiç!Молот, Молот, Молот!
Çekiç! Kesin!Хватит!
Küçük bir çekiç gerekir.Теперь работа не для кувалды.
Bütün bulabildiğim... bir tornavidayla bir çekiç oldu.Я нашел только... отвертку, А еще... молоток.
Mektup, tornavida ve çekiç arasında bir bağlantı var.Письмо, отвертка и молоток как-то связаны.
Uzun namlu, kısa çekiç düşümlü ve 230 tanecikli mermilerle doldurdum.У моей пушки увеличеный боезапас, боёк с малым ходом и переоборудован для использования утяжелённых патронов.
Çekiç ve çivi getir, Casey!Принеси мне молоток и гвозди. Кейси!
Çekiç ve çivin var mı?У тебя есть молоток и гвозди?
Çekiç için yardım ister misin?- Помочь тебе с кувалдой?
- Karışık Harvi, bir buzlu Absolut... bir cin tonik ve bir Kadife Çekiç.А мне абсолют со льдом, Джин Джилби с тоником и шоколадньiй коктейль.
Altın Çekiç, Alabama Takozu!Коктейль шоколадньiй - тюрьма Алабамьi.
Şu lanet çekiç sesini keser misiniz, lütfen!И прекратите стучать этим чёртовым молотком, пожалуйста!
Lanet çekiç seslerini keser misiniz lütfen!Да прекратите же вы уже долбить этим чертовым молотком!
Bunu görüyor musun? - Evet. Eskiden "çekiç" derlerdi.Эту штуку называли "Молот".
Lâkabı "Çekiç."- Его называют "Кувалда".
- Artık çekiç kullanmıyor musunuz?-Обойдёмся без молотков?

2024 Classes.Wiki