ÇEŞITLI контекстный перевод и примеры


Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.
ÇEŞITLI
контекстный перевод и примеры - фразы
ÇEŞITLI
фразы на турецком языке
ÇEŞITLI
фразы на русском языке
çeşitliразнообразна
Çeşitli garipловцов и странников
Çeşitli garip öğretilerinучениями ловцов и странников
Çeşitli garip öğretilerin etkisine kapılıp sürüklenmeyinНе увлекись учениями ловцов и странников
Çeşitli garip öğretilerin etkisine kapılıp sürüklenmeyinувлекись учениями ловцов и странников
çesitli ilkelerin birliğini içerirсостоит из множества принципов
çeşitli kesiklerмножественные рваные раны
çeşitli şekillerdeразными способами
çeşitli silahlarвиды оружия
çeşitli silahlaraразличному оружию
çeşitli silahlara ulaşma imkânıдоступ к различному оружию
çeşitli ülkelerdeв разных странах
çeşitli ülkelerdeразных странах
çeşitli veразнообразна и
çeşitli yerlerindeв различных
çeşitli yollarımспособы
çeşitli yollarım varменя есть способы
çeşitli yollarım varУ меня есть способы
dövüşçüye, çeşitli silahlara ulaşma imkânı verirдают бойцам доступ к различному оружию
için çeşitli yollarımспособы для
için çeşitli yollarım varменя есть способы для
için çeşitli yollarım varУ меня есть способы для
öldürmek için çeşitli yollarımспособы для убивать
öldürmek için çeşitli yollarım varменя есть способы для убивать
öldürmek için çeşitli yollarım varУ меня есть способы для убивать
Seni öldürmek için çeşitli yollarımспособы для убивать тебя
Seni öldürmek için çeşitli yollarım varменя есть способы для убивать тебя
Seni öldürmek için çeşitli yollarım varУ меня есть способы для убивать тебя

ÇEŞITLERINI

ÇEŞITLI GARIPÇEŞITLI
контекстный перевод и примеры - предложения
ÇEŞITLI
предложения на турецком языке
ÇEŞITLI
предложения на русском языке
Dindarlar kendilerine çeşitli cezalar verdiler.Набожные матроны обращалсь к массе самоистязаний...
Muhteşem şehrin çeşitli pitoresk görüntüleriКрасноречивые сцены из жизни столицы.
İşlediğim bu suçun sonuçları beklenmedik çok çeşitli ve farklı oldu.Последствия моего преступления были неожиданны, многочисленны и разнообразны.
Perdede görecekleriniz, bir konser salonunda oturup müzik dinlerken aklınızdan geçebilecek çeşitli soyut görüntülerin resmedilmesidir.На экране вы увидите изображение различных абстрактных фигур, которые, возможно, создаст ваше воображение, когда, находясь в концертном зале, вы будете слушать эту музыку.
Ve filmimiz şefin ve müzisyenlerin çeşitli izlenimleri ile başlar.Поэтому наша картина начнётся серией образов дирижёра и исполнителей.
Daha sonra, zaman geçtikçe, okyanuslar çok çeşitli deniz canlılarına mekan olmaya başladı.И потом, с течением веков, океаны стали наполняться всеми видами морских существ.
Harry, ihtiyar delikanlı, çeşitli dedikodularДорогой Гарри, ходят слухи...
- Çeşitli nedenlerden.- По разным причинам.
Bir çeşit enstitü veya komite tarafından yurdun çeşitli yerlerine gönderiliyor.- Так он сказал. Он был послан каким-то институтом или комитетом объехать страну, выбирая типичных американцев и задавая им вопросы.
Şimdi de Janoth yayınlarında konu edilen çeşitli alanlardaki son gelişmeleri gösteren halka açık sergileri gezeceğiz.- Опасибо. А сейчас мы посетим выставку, посвященную новейшим достижениям в тех областях, которые освещают издания корпорации "Дженот пабликейшн" .
O öğleden sonra beni arayıp davet etmesi ne düşünceli bir hareketti. Ve başka gazetelerin çeşitli temsilcilerinin de orada bulunması..Как хорошо, что она пригласила меня... и еще нескольких журналистов из других газет.
Adamı öldürmek için çeşitli planlar kurdum.Я изобрел три способа убийства любовника жены.
Eşinizin çeşitli yerlerde çok sayıda bir sterlinlik banknot kullandığını fark ettik.Мы узнали, что ваш муж всюду тратит большие суммы в однофунтовых купюрах.
Çok çeşitli şeylerden konuştuk.Мы говорили о разных вещах.
Bazıları tüm yolları geçerek modern zamanlara kadar yaşamını sürdürdü, ama hayvanlar yolat boyu, çeşitli değişikliklere uğradı.Некоторые из этих растений практически не изменились. Однако животные изменились почти в корне это - процесс эволюции.
Yüzlerce çeşitli kitapta okuduğum bir sürü hikâyeyi alıyorsun hepsini karıştırıp kocaman gülünç bir yalan haline sokuyorsun.Вы взяли множество историй, которые я читала в сотне разных мест... и скрутили их в одну большую жирную нелепую ложь.
Bakın, yaptığım bu çeşitli enzim etkenlerinden bir kısmını eklemek ve çıkarmak.Смотрите, всё, что я сделал - это убрал или добавил некоторые ферменты.
Şimdi sıra savunmada. Mahkum için çeşitli tanıklar çağırabiliriz.Такова позиция обвинения.
Emekliliğim ve çeşitli imkânlarım var.Пособие. Дополнительные льготы.
Çok çeşitli kanıtlar bulunmuş.Оргия в чистом виде.
Çeşitli mi?Оргия?
Bugün, onun onaltıncı doğum günü, iyi yürekli periler, çeşitli sürprizler, ve bir parti yapmayı planladılar.В день её 16-летия добрые феи решили устроить вечеринку... и ещё кое-что особенное в качестве сюрприза.
Böyle çeşitli yetenekleri olan bu çocuğa ne iş verebiliriz?Есть ли у нас место для столь одарённого молодого человека?
Başladığımızdan bu yana diyelim dışarıda çeşitli şeyler yaptın.Раз уж начали, доведем до конца наш разговор.
Yetersiz bir hayatta sürünürken yeni bir efendinin yanında iş bulmak için çeşitli bağlantılar kurmaya çabaladım.Влача скудную ношу существования, я пытался найти нового хозяина, чтобы служить у него.
Yetersiz bir hayatta sürünürken yeni bir efendinin yanında iş bulmak için çeşitli bağlantılar kurmaya çabaladım.Влача жалкое существование, я искал нового хозяина.
Ve elbette, çeşitli Rus ve Çin Halk cumhuriyeti subayları ve Sovyet ordu mensuplarına.Китайской Народной Республики и Советской Армии.
Kesin aklanmada bütün dava dosyaları ve belgeler yok edilir. ama sözde aklanmada dosyalar yok edilmez. Mahkemenin çeşitli düzeyleri arasında gider gelir.Видите ли, при полном оправдании из дела изымаются все документы, а при мнимом ваше досье продолжает циркулировать от низших инстанций к высшим и обратно, туда-сюда, туда-сюда, как маятник, и пути его неисповедимы.
Filmde bir boşluk var. Bu boşluk, gemide geçen çeşitli olaylarla doldurulabilecek.Здесь в фильме пробел, который должны были заполнить различные события, происшедшие на корабле.
İnsan, hayatında çeşitli davranışlar dener ve hepsini anlamsız bulur.Мы подвергаем испытаниям наши отношения, и выясняем, что они совсем никудышные.

2024 Classes.Wiki