АРИСТОКРАТИЧЕСКИЙ перевод


Русско-чешский словарь


Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

АРИСТОКРАТИЧЕСКИЙ


Перевод:


aristokratický, nobl, modrokrevní

Русско-чешский словарьАРИСТОКРАТИЗМ

АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ
АРИСТОКРАТИЧЕСКИЙ перевод и примеры


АРИСТОКРАТИЧЕСКИЙПеревод и примеры использования - фразы
аристократическийaristokrat

АРИСТОКРАТИЧЕСКИЙ - больше примеров перевода

АРИСТОКРАТИЧЕСКИЙПеревод и примеры использования - предложения
У тебя аристократический нос, но мещанское сердце.Že máš nos aristokrata, ale sprosté srdce.
Аристократический лоб.Ušlechtilé obočí.
(Аристократический акцент) "Вы так считаете?"(akcent vyšší třídy) "Oh, myslíš si že ano?"
"У нас Британский аристократический акцент кстати.""Máme ten prima nóbl britský přízvuk.
Это органический состав, который в 18 столетии открыл аристократический род из местных растений.Je to organická hmota vyvinutá šlechtickým rodem v 18. století z místních rostlin.
Пока я снимал "Долли Белл", я открыл самые чудесные черты городской бедноты - аристократический дух, который исчез из богатых домов и переместился в дома обездоленных.V průběhu natáčení "Dolly Bell", jsem objevil nejúžasnější rysy městské chudoby: ušlechtilého ducha, který se vytratil z bohatých domů a přešel do domů vyděděnců.
С тех пор мне всегда было просто распознать этот аристократический дух, зная, что на Западе бедносты мешает, но здесь и на Балканах она - выражение страдания.Od té doby jsem lehce rozpoznal tohoto vznešeného ducha, věda, že na západě je chudoba důvodem hanby, ale tady a na Balkáně je vyjádřením utrpení.
Тут аристократический клуб, а не рюмочная.Chceme se dostat do soukromého klubu, ne na závody traktorů.
Моя мать считала что так у меня аристократический вид.Moje matka si myslela, že vypadám jako aristokrat.
Точно такой же приглушенный аристократический хлопок. Четыре двери.Je to stejné nudné aristokratické bouchnutí.
Как будто вы услышали вежливое покашливание от дворецкого, а потом получаете большой аристократический удар по почкам.Jako byste slyšeli odkašlání komorníka a ucítili šlechtickou ránu v žaludku.
Прекрасно ухоженный аристократический мальчик, который мог сыграть роль, но не совсем понимал язык.Skvěle vychovaný aristokrat, který uměl hrát svou roli, ale ději moc nerozuměl.

АРИСТОКРАТИЧЕСКИЙ перевод на чешский язык

Большой русско-чешский словарь

аристократическийПеревод:

noblesní


Перевод слов, содержащих АРИСТОКРАТИЧЕСКИЙ, с русского языка на чешский язык


Перевод АРИСТОКРАТИЧЕСКИЙ с русского языка на разные языки

Русско-английский словарь под общим руководством проф. А.И. Смирницкого

аристократическийПеревод:

aristocratic; ирон. grand

Русско-латинский словарь

аристократическийПеревод:

aristocraticus, a, um;
Русско-армянский словарь

аристократическийПеревод:

{A}

արիստոկրատական

Русско-белорусский словарь 1

аристократическийПеревод:

арыстакратычны

Русско-белорусский словарь 2

аристократическийПеревод:

арыстакратычны

Русско-новогреческий словарь

аристократическийПеревод:

аристократ||ический

прил ἀριστοκρατικός.

Русско-казахский словарь

аристократическийПеревод:

-ая, -ое аристократ, аристократтық;- аристократическое общество аристокарттық қоғам;- аристократический образ правления ист. аристократтық жолмен басқару
Русско-киргизский словарь

аристократическийПеревод:

аристократический, ­ая, -ое

аристократия-га т.; аристократтык;

аристократическое общество аристократтык коом;

аристократический образ правления ист. башкаруунун аристократтык түрү, аристократтык түрдө башкаруу.

Большой русско-французский словарь

аристократическийПеревод:

aristocratique

Русско-латышский словарь

аристократическийПеревод:

aristokrāta, aristokrātu, aristokrātisks; aristokrātijas

Русско-монгольский словарь

аристократическийПеревод:

язгууртан, язгууртны,

Русско-польский словарь

аристократическийПеревод:

arystokratyczny (przym.)
Универсальный русско-польский словарь

аристократическийПеревод:

Przymiotnik

аристократический

arystokratyczny

Русско-норвежский словарь общей лексики

аристократическийПеревод:

aristokratisk

Русско-сербский словарь

аристократическийПеревод:

аристократи́ческий

аристократски, племићки

Русский-суахили словарь

аристократическийПеревод:

аристократи́ческий

-a nasaba ya juu

Русско-татарский словарь

аристократическийПеревод:

-ая

-ое

1.аристократик, аристократлар ...ы; а. общество аристократлар җәмгыяте 2

Русско-таджикский словарь

аристократическийПеревод:

аристократический

ашрофона, наҷибона, , ашрофу аъён

Русско-немецкий словарь

аристократическийПеревод:

aristokratisch

Русско-узбекский словарь Михайлина

аристократическийПеревод:

aristokratik

Большой русско-итальянский словарь

аристократическийПеревод:

прил.; = аристократичный

aristocratico

Русско-португальский словарь

аристократическийПеревод:

прл

aristocrático

Большой русско-украинский словарь

аристократическийПеревод:

прилаг.аристократичний

2020 Classes.Wiki